Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner.

Obecnie Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej oraz trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Szkolenia powiązane z trenerem

Praktycznie i prosto o czasie pracy oraz o zmianach obowiązujących w 2021r.
Miasto: Online

Jeśli chcesz się upewnić, że prawidłowo ewidencjonujesz i rozliczasz czas pracy lub chcesz po prostu w szczegółach poznać, na czym polega obliczanie czasu pracy, jak poprawnie stosować przepisy dotyczące czasu pracy tak, aby nie narazić się na dotkliwe konsekwencje ze strony PIP, jakie zmiany dotyczące czasu pracy zostały wprowadzone w okresie pandemii przez Pakiet Antykryzysowy, to z pewnością jest to szkolenie dla Ciebie. 

Na konkretnych zadaniach - kazusach, co najbardziej cenią sobie nasi słuchacze, przećwiczysz najczęściej spotykane, nietypowe sytuacje, sprawiające najwięcej wątpliwości, z jakimi na co dzień borykają się pracownicy działów kadrowo-płacowych, będziesz miał/a okazję przedyskutować też przypadki, jakie sprawiają Ci problemy w Twojej organizacji, oraz wymienić się doświadczeniem. 

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza
Miasto: Online

Jeśli  chcesz się  dowiedzieć, w jaki sposób prawidłowo prowadzić dokumentację pracownicą lub upewnić się, że dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa, to zapraszamy na szkolenie, na którym nasz ekspert kompleksowo, szczegółowo i praktycznie wyjaśni najważniejsze zagadnienia i odpowie na najbardziej skomplikowane pytania. 

W czasie szkolenia zostaną omówione najważniejsze dokumenty, jak umowa o prace, świadectwo pracy oraz szczególne przypadki przy rozwiązywaniu umów o pracę.

Czytaj więcej »
Rozwiązywanie umów o pracę i świadectwo pracy
Miasto: Online

Bywa, że pracodawcy z różnych powodów podejmują decyzje o rozstaniu się z pracownikiem:  czasem z przyczyn niedotyczących pracownika np. w sytuacji konieczności ograniczenia zatrudnienia, częściej z przyczyn leżących po stronie zatrudnionego, a czasem po prostu współpraca się nie układa. W każdym wypadku, zawsze należy zastanowić się nad formą zakończenia współpracy, o której  zwykle decydują określone okoliczności. Szczególnym sposobem zakończenia wiążącej strony umowy jest wypowiedzenie złożone przez pracodawcę, które wymaga spełnienia formalnych  i merytorycznych przesłanek, jak też rzeczowego uzasadnienia. Niezgodne z prawem rozwiązanie z umowy o pracę, może wiązać się dla pracodawcy z określonymi konsekwencjami  finansowymi w postaci konieczności przywrócenia pracownika do pracy z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub  koniecznością zapłaty odszkodowania. 

Z myślą o tych wszystkich, którzy czują potrzebę pogłębienia wiedzy w tym obszarze, przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego nasz ekspert bardzo praktycznie, na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej, przedstawi sposoby bezpiecznego rozstania się z pracownikiem, jak też omówi, jak prawidłowo przeprowadzić ten proces.

Czytaj więcej »
Rozliczanie czasu pracy w dobie pandemii
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Rozliczanie czasu pracy, to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień, które nieustannie  przysparza pracodawcom wiele problemów i wątpliwości, a do tego jest obszarem wnikliwie kontrolowanym przez PIP. Epidemia koronawirusa, wymusiła konieczność wprowadzenia do porządku prawnego wielu nowych uregulowań, w celu przeciwdziałania niekorzystnym skutkom COVID-19, w tym również dotyczących czasu pracy. Dotychczas sporadycznie występujący system pracy zdalnej, stał się wielu wypadkach koniecznością, co również wymagało wprowadzenia nowych regulacji. 
Te wszystkie zmiany, dodatkowo ich tempo narzucają konieczność systematycznego aktualizowania wiedzy, dlatego przygotowaliśmy szkolenie pt. „Rozliczanie czasu pracy w pandemii”, starannie dobierając zagadnienia, aby pokazać z jednej strony, jak bezpiecznie planować i rozliczać czas pracy, a z drugiej, przedstawić zgodne z przepisami możliwości i rozwiązania pozwalające na maksymalnie efektywne wykorzystanie czasu pracy naszych pracowników w bardzo trudnych warunkach gospodarczych. 
 

Zapraszamy na szkolenie - 4 marca, w godz. 10:00 - 15:00. 

Czytaj więcej »
Problemy w nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów o pracę w dobie pracy zdalnej
Miasto: Online - 4 godziny szkoleniowe

Epidemia koronawirusa spowodowała, że praca zdalna stała się niezwykle popularna. Dotychczas sporadycznie występujący system pracy zdalnej w wielu wypadkach stał się koniecznością, co przyczyniło się do powstania wielu problemów dotyczących:

 • zatrudniania pracowników,
 • sposobu powierzania pracy zdalnej,
 • skuteczności wręczania wypowiedzeń w przypadku pracowników świadczących pracę zdalnie,
 • ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy osoby świadczącej pracę na odległość.

Aby pomóc w znalezieniu odpowiedzi i wyjaśnić wątpliwości dotyczące pracownika świadczącego pracę na odległość przygotowaliśmy szkolenie, na które zapraszamy 23 lutego w godz. 17:00 - 20:00.  

Czytaj więcej »
Ewidencja czasu pracy i rozliczanie godzin nadliczbowych
Miasto: Online - 4 godziny szkoleniowe

Obowiązkiem każdego pracodawcy, bez względu na ilość zatrudnionych osób, jest prowadzenie ewidencji czasu pracy, która stanowi podstawę prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń ze stosunku pracy – tak stanowi art. 149 § 1 Kodeksu Pracy. 
Z tego względu  ewidencja czasu pracy musi być prowadzona w formie indywidualnej i powinna zawierać wszystkie informacje, umożliwiające rozliczenie czasu pracy pracownika w danym okresie.

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania:

 • w jaki sposób prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy?
 •  jak tworzyć harmonogramy pracy, aby maksymalnie i najbardziej efektywnie gospodarować czasem pracy pracowników?
 • kiedy powstają godziny nadliczbowe i jak je rozliczać?

Zapraszamy na szkolenie, które realizowane będzie 24 lutego w godz. 17:00 - 20:00. 

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 9:30 - 14:30

Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Dlaczego to takie ważne? Pozbędziesz się problemów z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe, danymi osoby zastępującej w umowie na zastępstwo. Dowiesz się, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę;

✔ Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy;

✔ Opowiem Ci czym różnią się dane osobowe dla celów RODO osoby ubiegającej się o pracę i pracownika. Co dzięki temu zyskasz? Będziesz wiedzieć które dane są dane obowiązkowe, a które dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)

✔ Odpowiem na Twoje najważniejsze pytania dotyczące świadectwa pracy, co pozwoli Ci rozróżniać i prawidłowo stosować terminy takie jak data wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 9:30 - 14:30

Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Dlaczego to takie ważne? Pozbędziesz się problemów z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe, danymi osoby zastępującej w umowie na zastępstwo. Dowiesz się, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę;

✔ Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy;

✔ Opowiem Ci czym różnią się dane osobowe dla celów RODO osoby ubiegającej się o pracę i pracownika. Co dzięki temu zyskasz? Będziesz wiedzieć które dane są dane obowiązkowe, a które dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)

✔ Odpowiem na Twoje najważniejsze pytania dotyczące świadectwa pracy, co pozwoli Ci rozróżniać i prawidłowo stosować terminy takie jak data wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Dlaczego to takie ważne? Pozbędziesz się problemów z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe, danymi osoby zastępującej w umowie na zastępstwo. Dowiesz się, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę;

✔ Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy;

✔ Opowiem Ci czym różnią się dane osobowe dla celów RODO osoby ubiegającej się o pracę i pracownika. Co dzięki temu zyskasz? Będziesz wiedzieć które dane są dane obowiązkowe, a które dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)

✔ Odpowiem na Twoje najważniejsze pytania dotyczące świadectwa pracy, co pozwoli Ci rozróżniać i prawidłowo stosować terminy takie jak data wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Dlaczego to takie ważne? Pozbędziesz się problemów z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe, danymi osoby zastępującej w umowie na zastępstwo. Dowiesz się, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę;

✔ Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy;

✔ Opowiem Ci czym różnią się dane osobowe dla celów RODO osoby ubiegającej się o pracę i pracownika. Co dzięki temu zyskasz? Będziesz wiedzieć które dane są dane obowiązkowe, a które dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)

✔ Odpowiem na Twoje najważniejsze pytania dotyczące świadectwa pracy, co pozwoli Ci rozróżniać i prawidłowo stosować terminy takie jak data wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Prowadzenie prawidłowej ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe by ustalić wynagrodzenie i inne świadczenia związane w pracą Twoich pracowników. Jak wiesz, w przypadku kontroli PIP ewidencja czasu pracy zawierająca nieprawidłowości może być podstawą do nałożenia kar. Uniknij zatem stresu związanego zewidencjonowaniem czasu pracy pracowników i weź udział w szkoleniu online, na którym rozwiązując zadania, nauczysz się:

 • obliczać obowiązujący pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy;
 • sporządzać prawidłowe grafiki czasu pracy (harmonogramy) w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel;
 • rozliczać czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalać pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy;  
 • rozliczać czas pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalać pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku;
 • rozliczać pracę ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę;
 • rozliczać czas pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej;
 • rozliczać czas pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej.
Czytaj więcej »
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Prowadzenie prawidłowej ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe by ustalić wynagrodzenie i inne świadczenia związane w pracą Twoich pracowników. Jak wiesz, w przypadku kontroli PIP ewidencja czasu pracy zawierająca nieprawidłowości może być podstawą do nałożenia kar. Uniknij zatem stresu związanego zewidencjonowaniem czasu pracy pracowników i weź udział w szkoleniu online, na którym rozwiązując zadania, nauczysz się:

 • obliczać obowiązujący pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy;
 • sporządzać prawidłowe grafiki czasu pracy (harmonogramy) w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel;
 • rozliczać czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalać pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy;  
 • rozliczać czas pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalać pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku;
 • rozliczać pracę ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę;
 • rozliczać czas pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej;
 • rozliczać czas pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej.
Czytaj więcej »
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Prowadzenie prawidłowej ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe by ustalić wynagrodzenie i inne świadczenia związane w pracą Twoich pracowników. Jak wiesz, w przypadku kontroli PIP ewidencja czasu pracy zawierająca nieprawidłowości może być podstawą do nałożenia kar. Uniknij zatem stresu związanego zewidencjonowaniem czasu pracy pracowników i weź udział w szkoleniu online, na którym rozwiązując zadania, nauczysz się:

 • obliczać obowiązujący pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy;
 • sporządzać prawidłowe grafiki czasu pracy (harmonogramy) w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel;
 • rozliczać czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalać pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy;  
 • rozliczać czas pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalać pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku;
 • rozliczać pracę ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę;
 • rozliczać czas pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej;
 • rozliczać czas pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej.
Czytaj więcej »
Szkolenie dla kadry kierowniczej - zatrudnianie, dyscyplinowanie, udzielanie urlopów i innych zwolnień od pracy, rozliczanie czasu pracy, rozwiązywanie umów o pracę, i obowiązki pracodawcy - przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

A czy Ty, zarządzając zespołem, stosujesz prawidłowo nowe regulacje prawa pracy? Jak zapewne wiesz, w pracy kierownika codziennie pojawiają się sytuacje, w których niezbędna jest aktualna wiedza na temat najlepszych praktyk i znajomości przepisów kodeksu pracy. Nieznajomość przepisów oraz błędna reakcja na zachowania podwładnych mogą narazić Cię na nieprzyjemności i dodatkowy stres, a Twojego pracodawcę na roszczenia pracowników i ewentualny proces sądowy. Chcesz dowiedzieć się:

 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?
 • Czy kierownik może odmówić udzielenia urlopu na żądnie?
 • Jakie pytania do kandydata możesz zadać w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość pytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych?
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi i wprowadzić procedurę antymobbingową?
 • Jakie mogą być roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją i mobbingiem?
 • Jakie terminy należy zachować przy udzielaniu kary nagany lub upomnienia?
 • Kiedy wypowiedzieć umowę o pracę a kiedy zastosować zwolnienie dyscyplinarne?

Na te i wiele innych pytań, dopowiemy Ci na praktycznym szkoleniu online prowadzonym przez naszą ekspert, Iwonę Wołkieiwcz. W trakcie spotkania omówimy, najnowsze zmiany w prawie pracy oraz najciekawsze orzecznictwo sądowe w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji i mobbingu. 

Czytaj więcej »
Szkolenie dla kadry kierowniczej - zatrudnianie, dyscyplinowanie, udzielanie urlopów i innych zwolnień od pracy, rozliczanie czasu pracy, rozwiązywanie umów o pracę, i obowiązki pracodawcy - przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

A czy Ty, zarządzając zespołem, stosujesz prawidłowo nowe regulacje prawa pracy? Jak zapewne wiesz, w pracy kierownika codziennie pojawiają się sytuacje, w których niezbędna jest aktualna wiedza na temat najlepszych praktyk i znajomości przepisów kodeksu pracy. Nieznajomość przepisów oraz błędna reakcja na zachowania podwładnych mogą narazić Cię na nieprzyjemności i dodatkowy stres, a Twojego pracodawcę na roszczenia pracowników i ewentualny proces sądowy. Chcesz dowiedzieć się:

 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?
 • Czy kierownik może odmówić udzielenia urlopu na żądnie?
 • Jakie pytania do kandydata możesz zadać w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość pytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych?
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi i wprowadzić procedurę antymobbingową?
 • Jakie mogą być roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją i mobbingiem?
 • Jakie terminy należy zachować przy udzielaniu kary nagany lub upomnienia?
 • Kiedy wypowiedzieć umowę o pracę a kiedy zastosować zwolnienie dyscyplinarne?

Na te i wiele innych pytań, dopowiemy Ci na praktycznym szkoleniu online prowadzonym przez naszą ekspert, Iwonę Wołkieiwcz. W trakcie spotkania omówimy, najnowsze zmiany w prawie pracy oraz najciekawsze orzecznictwo sądowe w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji i mobbingu. 

Czytaj więcej »
Prawo pracy - nowe regulacje i nadchodzące zmiany w 2023 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

W 2023 roku czekają nas duże zmiany Kodeksu pracy, regulujące kwestie zatrudniania terminowego, zmieniające zasady udzielania urlopów rodzicielskich, a także wprowadzające zupełnie nowe instytucje prawne takie jak urlop opiekuńczy, czy zwolnienie związane ze sprawami osobistymi.

Przygotuj się na wdrożenie zmian w swojej firmie i weź udział w praktycznym szkoleniu online. W programie:

 1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy;
 2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 3. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 4. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Prawo pracy - nowe regulacje i nadchodzące zmiany w 2023 roku
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

W 2023 roku czekają nas duże zmiany Kodeksu pracy, regulujące kwestie zatrudniania terminowego, zmieniające zasady udzielania urlopów rodzicielskich, a także wprowadzające zupełnie nowe instytucje prawne takie jak urlop opiekuńczy, czy zwolnienie związane ze sprawami osobistymi.

Przygotuj się na wdrożenie zmian w swojej firmie i weź udział w praktycznym szkoleniu online. W programie:

 1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy;
 2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 3. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 4. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Prawo pracy - nowe regulacje i nadchodzące zmiany w 2023 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

W 2023 roku czekają nas duże zmiany Kodeksu pracy, regulujące kwestie zatrudniania terminowego, zmieniające zasady udzielania urlopów rodzicielskich, a także wprowadzające zupełnie nowe instytucje prawne takie jak urlop opiekuńczy, czy zwolnienie związane ze sprawami osobistymi.

Przygotuj się na wdrożenie zmian w swojej firmie i weź udział w praktycznym szkoleniu online. W programie:

 1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy;
 2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 3. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 4. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2023 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące w 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń – praca na przykładowym wzorze dokumentu
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej)
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2023 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące w 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń – praca na przykładowym wzorze dokumentu
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej)
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Czas pracy w 2023 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Czas pracy w 2023 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2023 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące w 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń – praca na przykładowym wzorze dokumentu
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej)
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy, regulujące kwestie zatrudniania terminowego, zmieniające zasady udzielania urlopów rodzicielskich, a także wprowadzające zupełnie nowe instytucje prawne takie jak urlop opiekuńczy, czy zwolnienie związane ze sprawami osobistymi.

Przygotuj się na wdrożenie zmian w swojej firmie i weź udział w praktycznym szkoleniu online. W programie:

 1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy;
 2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 3. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 4. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023 roku
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy, regulujące kwestie zatrudniania terminowego, zmieniające zasady udzielania urlopów rodzicielskich, a także wprowadzające zupełnie nowe instytucje prawne takie jak urlop opiekuńczy, czy zwolnienie związane ze sprawami osobistymi.

Przygotuj się na wdrożenie zmian w swojej firmie i weź udział w praktycznym szkoleniu online. W programie:

 1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy;
 2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 3. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 4. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy, regulujące kwestie zatrudniania terminowego, zmieniające zasady udzielania urlopów rodzicielskich, a także wprowadzające zupełnie nowe instytucje prawne takie jak urlop opiekuńczy, czy zwolnienie związane ze sprawami osobistymi.

Przygotuj się na wdrożenie zmian w swojej firmie i weź udział w praktycznym szkoleniu online. W programie:

 1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy;
 2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 3. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 4. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Czas pracy w 2023 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Czas pracy w 2023 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Czas pracy w 2023 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Czas pracy w 2023 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2023 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej;
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń – praca na przykładowym wzorze dokumentu
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich;
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej);
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika - – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2023 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej;
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń – praca na przykładowym wzorze dokumentu
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich;
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej);
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika - – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2023 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej;
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń – praca na przykładowym wzorze dokumentu
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich;
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej);
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika - – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Czytaj więcej »
Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00,

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy, regulujące kwestie zatrudniania terminowego, zmieniające zasady udzielania urlopów rodzicielskich, a także wprowadzające zupełnie nowe instytucje prawne takie jak urlop opiekuńczy, czy zwolnienie związane ze sprawami osobistymi.

Przygotuj się na wdrożenie zmian w swojej firmie i weź udział w praktycznym szkoleniu online. W programie:

 1. Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy;
 2. Zmiany w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 3. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 4. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023/2024 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy. Weź udział w praktycznym szkoleniu online, na którym dowiesz się:

 • Jak minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wpłynie na inne świadczenia pracownicze; 
 • Na jakim etapie zmian znajduje się obecnie ustawa o sygnalistach;
 • Co w praktyce zmieni wdrożenie Dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych;
 • Jakie obowiązki za pracodawców nałoży Dyrektywa o jawności wynagrodzeń, zwaną także „dyrektywą równości płac”
 • Co zmieniło się w kontekście zatrudniania pracowników młodocianych;
 • Jak interpretować wzmocnioną ochronę pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę;
 • Jakie zmiany wprowadzono w kodeksie pracy w związku z pracą zdalną;
 • Co zmieniło się w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 • Jak prawidłowo wdrożyć zmiany uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 • Co w praktyce oznaczają nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023/2024 roku
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy. Weź udział w praktycznym szkoleniu online, na którym dowiesz się:

 • Jak minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wpłynie na inne świadczenia pracownicze; 
 • Na jakim etapie zmian znajduje się obecnie ustawa o sygnalistach;
 • Co w praktyce zmieni wdrożenie Dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych;
 • Jakie obowiązki za pracodawców nałoży Dyrektywa o jawności wynagrodzeń, zwaną także „dyrektywą równości płac”
 • Co zmieniło się w kontekście zatrudniania pracowników młodocianych;
 • Jak interpretować wzmocnioną ochronę pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę;
 • Jakie zmiany wprowadzono w kodeksie pracy w związku z pracą zdalną;
 • Co zmieniło się w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 • Jak prawidłowo wdrożyć zmiany uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 • Co w praktyce oznaczają nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023/2024 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy. Weź udział w praktycznym szkoleniu online, na którym dowiesz się:

 • Jak minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wpłynie na inne świadczenia pracownicze; 
 • Na jakim etapie zmian znajduje się obecnie ustawa o sygnalistach;
 • Co w praktyce zmieni wdrożenie Dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych;
 • Jakie obowiązki za pracodawców nałoży Dyrektywa o jawności wynagrodzeń, zwaną także „dyrektywą równości płac”
 • Co zmieniło się w kontekście zatrudniania pracowników młodocianych;
 • Jak interpretować wzmocnioną ochronę pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę;
 • Jakie zmiany wprowadzono w kodeksie pracy w związku z pracą zdalną;
 • Co zmieniło się w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 • Jak prawidłowo wdrożyć zmiany uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 • Co w praktyce oznaczają nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej;
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń;
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich;
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej);
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.a
Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej;
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń;
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich;
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej);
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.a
Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej;
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń;
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich;
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej);
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.a
Czytaj więcej »
ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W 2023 ROKU
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku, wpłynęła także na sposób rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem oraz informacje zawarte w świadectwie pracy.  Zobacz, co zmieniło się od 26.04.2023 r. oraz zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy 22.09.2023 roku. Weź udział w szkoleniu, w trakcie którego omówimy:

 • Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem;
 • Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r;
 • Zmiany w świadectwie pracy;
 • Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę.
Czytaj więcej »
ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W 2023 ROKU
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku, wpłynęła także na sposób rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem oraz informacje zawarte w świadectwie pracy.  Zobacz, co zmieniło się od 26.04.2023 r. oraz zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy 22.09.2023 roku. Weź udział w szkoleniu, w trakcie którego omówimy:

 • Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem;
 • Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r;
 • Zmiany w świadectwie pracy;
 • Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę.
Czytaj więcej »
Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023/2024 roku
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00.

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy. Weź udział w praktycznym szkoleniu online, na którym dowiesz się:

 • Jak minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wpłynie na inne świadczenia pracownicze; 
 • Na jakim etapie zmian znajduje się obecnie ustawa o sygnalistach;
 • Co w praktyce zmieni wdrożenie Dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych;
 • Jakie obowiązki za pracodawców nałoży Dyrektywa o jawności wynagrodzeń, zwaną także „dyrektywą równości płac”
 • Co zmieniło się w kontekście zatrudniania pracowników młodocianych;
 • Jak interpretować wzmocnioną ochronę pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę;
 • Jakie zmiany wprowadzono w kodeksie pracy w związku z pracą zdalną;
 • Co zmieniło się w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 • Jak prawidłowo wdrożyć zmiany uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 • Co w praktyce oznaczają nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.
Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00.

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej;
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń;
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich;
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej);
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.a
Czytaj więcej »
ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W 2023 ROKU
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku, wpłynęła także na sposób rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem oraz informacje zawarte w świadectwie pracy.  Zobacz, co zmieniło się od 26.04.2023 r. oraz zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy 22.09.2023 roku. Weź udział w szkoleniu, w trakcie którego omówimy:

 • Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem;
 • Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r;
 • Zmiany w świadectwie pracy;
 • Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę.
Czytaj więcej »
Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00.

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online, na którym

 • Dowiesz się czy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej uzależniony jest od daty zatrudnienia pracownika, daty zawarcia umowy o pracę a może od daty obowiązywania stosunku pracy?
 • Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Co zmieniło się w umowach o pracę na okres próbny. Czy rzeczywiście pracodawca jest zobligowany zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres zgodny z zapisem zamieszczonym w umowie na okres próbny? Dlaczego to takie ważne? 
 • Poznasz najnowsze wytyczne PIP i resortu pracy dotyczące Informacji o warunkach zatrudnia – dokumentu, który od 26.04.2023 został znacznie rozbudowany a jednocześnie stał się jednym z najtrudniejszych do przygotowania dokumentem
 • Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Opowiem Ci jakie dokumenty nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób je archiwizować i dlaczego nie w aktach osobowych
 • Dowiesz się, czy musisz stworzyć w teczce osobowej Część E, gdy nie przeprowadzasz badania trzeźwości swoich pracowników. A może protokół pokontrolny można archiwizować w innej części akt osobowych niż E
Czytaj więcej »
Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W 2024 ROKU
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku, wpłynęła także na sposób rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem oraz informacje zawarte w świadectwie pracy.  Zobacz, co zmieniło się od 26.04.2023 r. oraz zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy 22.09.2023 roku. Weź udział w szkoleniu, w trakcie którego omówimy:

 • Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem;
 • Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r;
 • Zmiany w świadectwie pracy;
 • Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę.
Czytaj więcej »
Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online, na którym

 • Dowiesz się czy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej uzależniony jest od daty zatrudnienia pracownika, daty zawarcia umowy o pracę a może od daty obowiązywania stosunku pracy?
 • Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Co zmieniło się w umowach o pracę na okres próbny. Czy rzeczywiście pracodawca jest zobligowany zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres zgodny z zapisem zamieszczonym w umowie na okres próbny? Dlaczego to takie ważne? 
 • Poznasz najnowsze wytyczne PIP i resortu pracy dotyczące Informacji o warunkach zatrudnia – dokumentu, który od 26.04.2023 został znacznie rozbudowany a jednocześnie stał się jednym z najtrudniejszych do przygotowania dokumentem
 • Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Opowiem Ci jakie dokumenty nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób je archiwizować i dlaczego nie w aktach osobowych
 • Dowiesz się, czy musisz stworzyć w teczce osobowej Część E, gdy nie przeprowadzasz badania trzeźwości swoich pracowników. A może protokół pokontrolny można archiwizować w innej części akt osobowych niż E
Czytaj więcej »
SYGNALIŚCI – ZASADY WPROWADZANIA PRZEZ PRACODAWCÓW PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA W ZAKŁADZIE PRACY
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Państwa członkowskie UE powinny wprowadzić przepisy niezbędne do wypełnienia obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów, do dnia 17 grudnia 2023 r. Obecnie, na wniosek Komisji Europejskiej, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie przeciwko Polsce. W skardze Komisja Europejska wnosi o nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej zapłaty na rzecz Komisji kary. Skutkiem tego, Rząd przyspiesza prace nad ustawą, w związku z toczącym sie przeciwko Polsce postępowaniem. Zgodnie z zapowiedziami, ustawa wdrażająca sygnalistów ma zostać uchwalona jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku, wejdzie więc w życie zapewne w maju lub czerwcu 2024. Przygotuj się na nadchodzące zmiany na szkoleniu, na którym dowiesz się m. in.:

 • Jakie naruszenia prawa mogą być zgłaszane przez sygnalistę;
 • Dlaczego tak ważne dla pracodawców jest stworzenie wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa; 
 • Jak prawidłowo przygotować procedurę zgłoszeń wewnętrznych;
 • Jakie konsekwencje grożą pracodawcy w przypadku niedostosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.
Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online, na którym

 • Dowiesz się czy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej uzależniony jest od daty zatrudnienia pracownika, daty zawarcia umowy o pracę a może od daty obowiązywania stosunku pracy?
 • Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Co zmieniło się w umowach o pracę na okres próbny. Czy rzeczywiście pracodawca jest zobligowany zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres zgodny z zapisem zamieszczonym w umowie na okres próbny? Dlaczego to takie ważne? 
 • Poznasz najnowsze wytyczne PIP i resortu pracy dotyczące Informacji o warunkach zatrudnia – dokumentu, który od 26.04.2023 został znacznie rozbudowany a jednocześnie stał się jednym z najtrudniejszych do przygotowania dokumentem
 • Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Opowiem Ci jakie dokumenty nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób je archiwizować i dlaczego nie w aktach osobowych
 • Dowiesz się, czy musisz stworzyć w teczce osobowej Część E, gdy nie przeprowadzasz badania trzeźwości swoich pracowników. A może protokół pokontrolny można archiwizować w innej części akt osobowych niż E
Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online, na którym

 • Dowiesz się czy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej uzależniony jest od daty zatrudnienia pracownika, daty zawarcia umowy o pracę a może od daty obowiązywania stosunku pracy?
 • Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Co zmieniło się w umowach o pracę na okres próbny. Czy rzeczywiście pracodawca jest zobligowany zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres zgodny z zapisem zamieszczonym w umowie na okres próbny? Dlaczego to takie ważne? 
 • Poznasz najnowsze wytyczne PIP i resortu pracy dotyczące Informacji o warunkach zatrudnia – dokumentu, który od 26.04.2023 został znacznie rozbudowany a jednocześnie stał się jednym z najtrudniejszych do przygotowania dokumentem
 • Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Opowiem Ci jakie dokumenty nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób je archiwizować i dlaczego nie w aktach osobowych
 • Dowiesz się, czy musisz stworzyć w teczce osobowej Część E, gdy nie przeprowadzasz badania trzeźwości swoich pracowników. A może protokół pokontrolny można archiwizować w innej części akt osobowych niż E
Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online, na którym

 • Dowiesz się czy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej uzależniony jest od daty zatrudnienia pracownika, daty zawarcia umowy o pracę a może od daty obowiązywania stosunku pracy?
 • Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Co zmieniło się w umowach o pracę na okres próbny. Czy rzeczywiście pracodawca jest zobligowany zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres zgodny z zapisem zamieszczonym w umowie na okres próbny? Dlaczego to takie ważne? 
 • Poznasz najnowsze wytyczne PIP i resortu pracy dotyczące Informacji o warunkach zatrudnia – dokumentu, który od 26.04.2023 został znacznie rozbudowany a jednocześnie stał się jednym z najtrudniejszych do przygotowania dokumentem
 • Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Opowiem Ci jakie dokumenty nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób je archiwizować i dlaczego nie w aktach osobowych
 • Dowiesz się, czy musisz stworzyć w teczce osobowej Część E, gdy nie przeprowadzasz badania trzeźwości swoich pracowników. A może protokół pokontrolny można archiwizować w innej części akt osobowych niż E
Czytaj więcej »
OBECNE I PROGNOZOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2024 ROKU
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Szukasz praktycznego podsumowania zmian, jakie wprowadzono w prawie pracy w 2023 roku? Chcesz dowiedzieć się czy wskazówki resortu pracy, PIP są pomocne w stosowaniu nowych przepisów w praktyce? Chcesz wiedzieć, jakie zmiany przepisów weszły w 2024 a jakie zmiany czekają pracodawców w kolejnych miesiącach 2024?  Chcesz być na bieżąco, wiedzieć do czego pracodawcy powinni przygotowywać się już dziś aby zdążyć wdrożyć nowe przepisy unijne do prawa polskiego?

 Weź udział w szkoleniu, na którym:

 • Dostaniesz praktyczne podsumowanie zmian wprowadzonych w ubiegłym roku – wraz z wytycznymi resortu pracy i PIP
 • Sprawdzisz czy dostosowałeś stanowiska pracy pracowników stacjonarnych i zdalnych zgodnie z nowymi przepisami BHP
 • Omówimy projektowane zapisy ustawy o sygnalistach - przygotujemy Cię na wdrożenie przepisów do dokumentacji wewnątrzzakładowej;
 • Dowiesz się, jakie wymogi, a co za tym idzie Twoje działania, wprowadzi Dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych;
 • Dowiesz się jakie obowiązki będzie miał pracodawca w związku z dwoma dyrektywami: o równości wynagrodzeń i pracownikach platformianych 
Czytaj więcej »
OBECNE I PROGNOZOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2024 ROKU
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Szukasz praktycznego podsumowania zmian, jakie wprowadzono w prawie pracy w 2023 roku? Chcesz dowiedzieć się czy wskazówki resortu pracy, PIP są pomocne w stosowaniu nowych przepisów w praktyce? Chcesz wiedzieć, jakie zmiany przepisów weszły w 2024 a jakie zmiany czekają pracodawców w kolejnych miesiącach 2024?  Chcesz być na bieżąco, wiedzieć do czego pracodawcy powinni przygotowywać się już dziś aby zdążyć wdrożyć nowe przepisy unijne do prawa polskiego?

 Weź udział w szkoleniu, na którym:

 • Dostaniesz praktyczne podsumowanie zmian wprowadzonych w ubiegłym roku – wraz z wytycznymi resortu pracy i PIP
 • Sprawdzisz czy dostosowałeś stanowiska pracy pracowników stacjonarnych i zdalnych zgodnie z nowymi przepisami BHP
 • Omówimy projektowane zapisy ustawy o sygnalistach - przygotujemy Cię na wdrożenie przepisów do dokumentacji wewnątrzzakładowej;
 • Dowiesz się, jakie wymogi, a co za tym idzie Twoje działania, wprowadzi Dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych;
 • Dowiesz się jakie obowiązki będzie miał pracodawca w związku z dwoma dyrektywami: o równości wynagrodzeń i pracownikach platformianych 
Czytaj więcej »
OBECNE I PROGNOZOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2024 ROKU
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Szukasz praktycznego podsumowania zmian, jakie wprowadzono w prawie pracy w 2023 roku? Chcesz dowiedzieć się czy wskazówki resortu pracy, PIP są pomocne w stosowaniu nowych przepisów w praktyce? Chcesz wiedzieć, jakie zmiany przepisów weszły w 2024 a jakie zmiany czekają pracodawców w kolejnych miesiącach 2024?  Chcesz być na bieżąco, wiedzieć do czego pracodawcy powinni przygotowywać się już dziś aby zdążyć wdrożyć nowe przepisy unijne do prawa polskiego?

 Weź udział w szkoleniu, na którym:

 • Dostaniesz praktyczne podsumowanie zmian wprowadzonych w ubiegłym roku – wraz z wytycznymi resortu pracy i PIP
 • Sprawdzisz czy dostosowałeś stanowiska pracy pracowników stacjonarnych i zdalnych zgodnie z nowymi przepisami BHP
 • Omówimy projektowane zapisy ustawy o sygnalistach - przygotujemy Cię na wdrożenie przepisów do dokumentacji wewnątrzzakładowej;
 • Dowiesz się, jakie wymogi, a co za tym idzie Twoje działania, wprowadzi Dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych;
 • Dowiesz się jakie obowiązki będzie miał pracodawca w związku z dwoma dyrektywami: o równości wynagrodzeń i pracownikach platformianych 
Czytaj więcej »
Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Czas pracy w 2024 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online, na którym

 • Dowiesz się czy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej uzależniony jest od daty zatrudnienia pracownika, daty zawarcia umowy o pracę a może od daty obowiązywania stosunku pracy?
 • Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Co zmieniło się w umowach o pracę na okres próbny. Czy rzeczywiście pracodawca jest zobligowany zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres zgodny z zapisem zamieszczonym w umowie na okres próbny? Dlaczego to takie ważne? 
 • Poznasz najnowsze wytyczne PIP i resortu pracy dotyczące Informacji o warunkach zatrudnia – dokumentu, który od 26.04.2023 został znacznie rozbudowany a jednocześnie stał się jednym z najtrudniejszych do przygotowania dokumentem
 • Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Opowiem Ci jakie dokumenty nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób je archiwizować i dlaczego nie w aktach osobowych
 • Dowiesz się, czy musisz stworzyć w teczce osobowej Część E, gdy nie przeprowadzasz badania trzeźwości swoich pracowników. A może protokół pokontrolny można archiwizować w innej części akt osobowych niż E
Czytaj więcej »
Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online, na którym

 • Dowiesz się czy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej uzależniony jest od daty zatrudnienia pracownika, daty zawarcia umowy o pracę a może od daty obowiązywania stosunku pracy?
 • Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Co zmieniło się w umowach o pracę na okres próbny. Czy rzeczywiście pracodawca jest zobligowany zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę o pracę na okres zgodny z zapisem zamieszczonym w umowie na okres próbny? Dlaczego to takie ważne? 
 • Poznasz najnowsze wytyczne PIP i resortu pracy dotyczące Informacji o warunkach zatrudnia – dokumentu, który od 26.04.2023 został znacznie rozbudowany a jednocześnie stał się jednym z najtrudniejszych do przygotowania dokumentem
 • Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Opowiem Ci jakie dokumenty nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej – w jaki sposób je archiwizować i dlaczego nie w aktach osobowych
 • Dowiesz się, czy musisz stworzyć w teczce osobowej Część E, gdy nie przeprowadzasz badania trzeźwości swoich pracowników. A może protokół pokontrolny można archiwizować w innej części akt osobowych niż E
Czytaj więcej »
OBECNE I PROGNOZOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2024 ROKU
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Szukasz praktycznego podsumowania zmian w prawie pracy? Chcesz dowiedzieć się czy wskazówki resortu pracy, PIP są pomocne w stosowaniu nowych przepisów w praktyce? Chcesz wiedzieć, jakie zmiany przepisów weszły w 2024 a jakie zmiany czekają pracodawców w kolejnych miesiącach 2024 i 2025 roku?  Chcesz być na bieżąco, wiedzieć do czego pracodawcy powinni przygotowywać się już dziś aby zdążyć wdrożyć nowe przepisy unijne do prawa polskiego?

 Weź udział w szkoleniu, na którym:

 • Dostaniesz praktyczne podsumowanie zmian wprowadzonych w ubiegłym roku – wraz z wytycznymi resortu pracy i PIP
 • Sprawdzisz czy dostosowałeś stanowiska pracy pracowników stacjonarnych i zdalnych zgodnie z nowymi przepisami BHP
 • Omówimy projektowane zapisy ustawy o sygnalistach - przygotujemy Cię na wdrożenie przepisów do dokumentacji wewnątrzzakładowej;
 • Dowiesz się, jakie wymogi, a co za tym idzie Twoje działania, wprowadzi Dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych;
 • Dowiesz się jakie obowiązki będzie miał pracodawca w związku z dwoma dyrektywami: o równości wynagrodzeń i pracownikach platformianych 
Czytaj więcej »
OBECNE I PROGNOZOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2024 ROKU
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Szukasz praktycznego podsumowania zmian w prawie pracy? Chcesz dowiedzieć się czy wskazówki resortu pracy, PIP są pomocne w stosowaniu nowych przepisów w praktyce? Chcesz wiedzieć, jakie zmiany przepisów weszły w 2024 a jakie zmiany czekają pracodawców w kolejnych miesiącach 2024 i 2025 roku?  Chcesz być na bieżąco, wiedzieć do czego pracodawcy powinni przygotowywać się już dziś aby zdążyć wdrożyć nowe przepisy unijne do prawa polskiego?

 Weź udział w szkoleniu, na którym:

 • Dostaniesz praktyczne podsumowanie zmian wprowadzonych w ubiegłym roku – wraz z wytycznymi resortu pracy i PIP
 • Sprawdzisz czy dostosowałeś stanowiska pracy pracowników stacjonarnych i zdalnych zgodnie z nowymi przepisami BHP
 • Omówimy projektowane zapisy ustawy o sygnalistach - przygotujemy Cię na wdrożenie przepisów do dokumentacji wewnątrzzakładowej;
 • Dowiesz się, jakie wymogi, a co za tym idzie Twoje działania, wprowadzi Dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych;
 • Dowiesz się jakie obowiązki będzie miał pracodawca w związku z dwoma dyrektywami: o równości wynagrodzeń i pracownikach platformianych 
Czytaj więcej »