Agnieszka Głuszko

Specjalista z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Posiada wieloletnią praktykę zawodową zdobytą na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w międzynarodowych firmach outsourcingowych takich jak PayrollCenter, FPA Group, czy Grant Thornton, gdzie zarządzała zespołem podległych pracowników świadczących obsługę kadrowo płacową.

Zajmując stanowisko kierownicze sprawowała nadzór merytoryczny nad pracą podległego sobie zespołu specjalistów a także nadzorowała jakość realizacji projektów outsourcingowych oraz poprawność funkcjonowania i rozliczeń systemu Microsoft Dynamics.

Jest doświadczonym trenerem oraz ekspertem w zakresie sporządzania korekt deklaracji rozliczeniowych dla ZUS-u. Swoim doświadczeniem postanowiła się podzielić z osobami zainteresowanymi obszarem kadrowo-płacowym na kursach i szkoleniach z zakresu naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS), które prowadzi nieprzerwanie od 11 lat.

Wśród uczestników prowadzonych przez Agnieszkę Głuszko kursów, można znaleźć tysiące pracowników działów kadrowo - płacowych firm i urzędów.

Jest wykładowcą akademickim na UTH, szkoleniowcem kadrowo – płacowych na kursach zawodowych a także cenionym prelegentem na Konferencjach i webinrach branżowych. Od 2013 roku prowadzi własną firmę zajmującą się outsourcingiem usług kadrowo - płacowych dla różnorodnych podmiotów gospodarczych, w tym firm zatrudniających ponad 300 osób. Prowadzi także projekty wdrożeniowe programu enova365 - doradzając klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania systemowe, a także prowadząc szkolenia z funkcjonalności systemu

Szkolenia powiązane z trenerem

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2020 roku, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 31 lipca 2020r.
Miasto: ONLINE

Program szkolenia uwzglęnia wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, z wynagrodzenia chorobowego, z zasiłków oraz ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

Czytaj więcej »
Zwolnienia lekarskie czyli zasiłki w praktyce z uwzględnieniem zmian tarcz antykryzysowych
Miasto: Webinar - czas trwania 1 godzina

Naliczając wynagrodzenia napotykasz problemy z  prawidłowym ustaleniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków? Nie trać czasu na analizę zawiłych przepisów – skorzystaj z bezpłatnego webinaru – Zwolnienia lekarskie czyli zasiłki w praktyce.

Czytaj więcej »
Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa
Miasto: Online

W trakcie szkolenia uczestnicy policzą w konkretnych zadaniach jak prawidło naliczać podstawę zasiłkową złożoną z różnych składników wynagrodzeń, zastosują odpowiednie rodzaje świadczeń w trakcie okresów zasiłkowych oraz dowiedzą się jak wewnątrzzakładowe przepisy wpływają na ustalenie wysokości zobowiązań. 

Czytaj więcej »
Obsługa programu PŁATNIK 10.02.002
Miasto: ONLINE

Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatów z wykorzystaniem komputerów.
Każdy z uczestników opanuje podstawowe zasady obsługi programu, zapozna się z rożnymi metodami korzystania z dokumentów i ich wysyłki. Dowie się jak poprawnie odczytywać komunikaty na dokumentach potwierdzonych i zweryfikowanych przesyłanych przez ZUS do programu Płatnik. W jaki sposób prawidłowo sporządzić korekty dokumentów zarówno zgłoszeniowych jak i rozliczeniowych.

Czytaj więcej »
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa w 20 praktycznych ćwiczeniach
Miasto: Online

Dlaczego 80% osób pracujących w działach kadr i płac ma problem z prawidłowym ustaleniem podstawy zasiłkowej?

Znasz przepisy prawa, a mimo to wielość i różnorodność elementów wynagradzania, do jakich pracownik ma prawo sprawia, że nie masz pewności, czy prawidłowo naliczasz świadczenia?

Wiesz już, że lekceważenie tego problemu naraża Cię na niepotrzebny stres, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie rozwiązanie – jest nim szkolenie – Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa w 20 praktycznych ćwiczeniach.  Praktyczny warsztat prowadzi, w sobotę, 30 stycznia w godz. 9:00 - 14:00 Agnieszka Głuszko.

Szkolenie realizowane będzie w czasie rzeczywistym, z możliwością zadawania pytań w trakcie jego trwania. Ćwiczenia rozwiązywane będą "na żywo" a ich wyniki będą uzupełnianie o komentarz prowadzącej - Agnieszki Głuszko. 

Czytaj więcej »
PPK - praktycznie na listach płac
Miasto: Online, godz. 9:00 - 10:00

Wdrożenie w firmach Pracowniczych Planów Kapitałowych wiąże się dla pracodawcy z dodatkowymi obowiązkami, kosztami, oraz odpowiedzialnością za prawidłowe obliczanie i rozliczanie wpłat do PPK. Szczególnie wiele wątpliwości budzą same zasady ustalania wpłat do PPK, ich rozliczanie na liście płac i związany z tym obowiązek podatkowy. Nie można też zapomnieć o obowiązku wykazywania wysokości wpłat w deklaracji ZUS, jak też o obowiązku prowadzania odpowiedniej dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK. O tym jak w praktyce obliczać, pobierać i dokonywać wpłaty do PPK, od jakich składników wynagrodzeń i w jakich terminach oraz kiedy powstaje przychód z tyt. obliczonych wpłat dowiecie się z webinaru prowadzonego przez Agnieszkę Głuszko - eksperta z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń.

Czytaj więcej »
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2021 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian.
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Program szkolenia uwzględnia wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, z wynagrodzenia chorobowego, z zasiłków oraz ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

Czytaj więcej »
Umowy o dzieło - zmiany w 2021 roku.
Miasto: Online, godz. 9:00 - 10:30

Czy wiesz, że od 1 stycznia 2021 płatnicy składek będą mieli obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło?

Korzystniejsza forma rozliczeń związana z umowami o dzieło, a w szczególności brak minimalnej stawki godzinowej oraz niepodleganie ubezpieczeniom, oznaczające brak obowiązku naliczania składek ZUS, może zachęcać do nadmiernego zawierania tego typu umów. Obowiązek, jaki wszedł w życie od 1 stycznia 2021r., prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie częstotliwości kontroli przeprowadzanych przez ZUS, który posiadając szerokie uprawnienia, może zakwestionować charakter i rodzaj zawartej umowy i uznać, że zawarta umowa o dzieło, jest w rzeczywistości umową zlecenia lub umową o pracę, a zawarcie tego typy umowy miało na celu uniknięcie odprowadzenia składek ZUS. Aby przygotować się do powyższych zmian - zapraszamy na webinar, prowadzony przez Agnieszkę Głuszko już 22 stycznia. 

Czytaj więcej »
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w ćwiczeniach i zadaniach.
Miasto: Online

Urlop wypoczynkowy jest dla pracownika okresem nieświadczenia pracy, za który należy się wynagrodzenie. Poprawność naliczenia tego świadczenia reguluje rozporządzenie ale mnogość składników i ilość przypadków jakie pisze życie powodują, że z pozoru prosta czynność jaką jest naliczenie wynagrodzenia za urlop może nastręczać sporo kłopotów. Dlatego też zapraszamy Państwa na szkolenie praktyczne składające się z samych ćwiczeń pokazujących jak naliczyć świadczenie w różnych przypadkach.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty online - już 29 stycznia w godz. 10:00 - 14:00. Jest to spotkanie, podczas którego w czasie rzeczywistym będziemy prezentować krok po kroku, na podstawie specjalnie przygotowanych i odpowiednio dobranych zadań sytuacyjnych, w jaki sposób wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie za urlop. 

Czytaj więcej »
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa w 20 praktycznych ćwiczeniach
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Dlaczego 80% osób pracujących w działach kadr i płac ma problem z prawidłowym ustaleniem podstawy zasiłkowej?

Znasz przepisy prawa, a mimo to wielość i różnorodność elementów wynagradzania, do jakich pracownik ma prawo sprawia, że nie masz pewności, czy prawidłowo naliczasz świadczenia?

Wiesz już, że lekceważenie tego problemu naraża Cię na niepotrzebny stres, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie rozwiązanie – jest nim szkolenie – Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa w 20 praktycznych ćwiczeniach.  Praktyczny warsztat prowadzi, w sobotę, 27 lutego w godz. 9:00 - 14:00 Agnieszka Głuszko.

Szkolenie realizowane będzie w czasie rzeczywistym, z możliwością zadawania pytań w trakcie jego trwania. Ćwiczenia rozwiązywane będą "na żywo" a ich wyniki będą uzupełnianie o komentarz prowadzącej - Agnieszki Głuszko. 

Czytaj więcej »
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2021 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Program szkolenia uwzględnia wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, z wynagrodzenia chorobowego, z zasiłków oraz ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce - wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w płacach oraz dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac;
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. Zapraszamy na szkolenie online w sobotę, w dniu 20 lutego 2021r. w godz. 9:00 - 16:00.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w płacach oraz dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac;
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. Zapraszamy na szkolenie online w sobotę, w dniu 26 marca 2021r. w godz. 9:00 - 16:00.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w płacach oraz dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac;
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. Zapraszamy na szkolenie online w sobotę, w dniu 8 maja 2021r. w godz. 9:00 - 16:00.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Lista płac w 2021 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy. W czasie szkolenia dowiesz się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Na szkoleniu gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów.

Zapraszamy na szkolenie w sobotę, 13 marca w godz. 9:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Lista płac w 2021 w praktyce to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, która została przeznaczona na zgłębienie zasad ustalania wynagrodzenie za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój), ale też ustalania innych należności ze stosunku pracy takich jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i to wszystko w formule opartej na praktycznych przykładach. Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi mogą się Państwo spotkać w codziennej pracy gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów.

Zapraszamy na szkolenie w sobotę, 20 marca w godz. 9:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł IV - Wszystko co trzeba wiedzieć o zasiłkach
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Należy zauważyć, że ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Tak więc prawidłowe rozliczanie zwolnień lekarskich uchroni płatnika przed koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek”.

W celu ułatwienia zrozumienia problematyki rozliczania zwolnień lekarskich i wypłaty zasiłków, zapraszamy na szkolenie online w sobotę, w dniu 10 kwietnia 2021r. w godz. 9:00 - 16:00.

Czytaj więcej »
Umowy cywilnoprawne w 2021r. - czyli zlecenia, dzieła i inne umowy w praktyce.
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Zobacz jak łatwo możesz zyskać kompleksową wiedzę z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w trakcie 6 godzinnego, praktycznego warsztatu online. W czasie szkolenia chcemy przybliżyć Ci wszystkie aspekty związane z umowami cywilnoprawnymi takimi jak zlecenie, dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna czy samozatrudnienie. Wskażemy na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy zatrudnienia jak i jakie konsekwencję są z tym związane. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na firmy w związku ze zmianami i jakie zmiany są w przygotowaniu przez Ustawodawcę.  Zapraszamy w niedzielę, 14 marca w godz. 9:00 – 14:30
 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Lista płac w 2021 w praktyce to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, która została przeznaczona na zgłębienie zasad ustalania wynagrodzenie za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój), ale też ustalania innych należności ze stosunku pracy takich jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i to wszystko w formule opartej na praktycznych przykładach. Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi mogą się Państwo spotkać w codziennej pracy gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów.

Zapraszamy na szkolenie w piątek, 16 kwietnia w godz. 9:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Lista płac w 2021 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy. W czasie szkolenia dowiesz się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Na szkoleniu gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów.

Zapraszamy na szkolenie w sobotę, 15 maja w godz. 9:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Umowy cywilnoprawne w 2021r. - czyli zlecenia, dzieła i inne umowy w praktyce.
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Zobacz jak łatwo możesz zyskać kompleksową wiedzę z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w trakcie 6 godzinnego, praktycznego warsztatu online. W czasie szkolenia chcemy przybliżyć Ci wszystkie aspekty związane z umowami cywilnoprawnymi takimi jak zlecenie, dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna czy samozatrudnienie. Wskażemy na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy zatrudnienia jak i jakie konsekwencję są z tym związane. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na firmy w związku ze zmianami i jakie zmiany są w przygotowaniu przez Ustawodawcę.  Zapraszamy w piątek, 26 marca w godz. 10:00 – 15:30

Czytaj więcej »
Program Płatnik po zmianach od 16 maja 2021
Miasto: Online

Od dnia 16 maja 2021 zostaje wprowadzony nowy obowiązkowy element do uzupełniania przy zgłoszeniach ubezpieczonych do ZUS. Od tego dnia, pracodawcy będą mieli obowiązek informować ZUS o zawodzie, jaki wykonują osoby zgłaszane do ubezpieczenia – informacja ta zamieszczana będzie w zaktualizowanych wzorach dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA. Deklaracje będą zawierały 6 cyfrowy kod zawodu, obowiązkowy do wypełnienia przy zgłaszaniu nowych pracowników i zleceniobiorców. 
Zapraszamy na szkolenie online, prowadzone na programie Płatnik, z zakresu wypełniania deklaracji zgłoszeniowych po zmianie przepisów oraz rozliczeniowych w nietypowych przypadkach, w dniu 18 maja w godz. 9:00 – 11:00.  
 

Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Program PŁATNIK jest programem komputerowym stworzonym do wysyłania dokumentów zgłoszeniowych jak i rozliczeniowych za pracodawców, pracowników, zleceniobiorców czy innych ubezpieczonych. Zapraszamy na szkolenie online, prowadzone na programie Płatnik, w dniu 10 maja w godz. 10:00 – 15:30.  

W trakcie szkolenia pokazujemy krok po kroku, jak:

 • prawidłowo skonfigurować program Płatnik;
 • tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie; 
 • dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty.
Czytaj więcej »
Program Enova365 szkolenie od podstaw
Miasto: Online 16 godzin szkoleniowych

Pracujesz lub planujesz rozpoczęcie pracy na programie Enova365? Chcesz poznać możliwości oprogramowania, funkcje ułatwiające pracę oraz automatyzację procesów kadrowo-płacowych?

Jeśli tak, to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na dwudniowe, praktyczne warsztaty online prowadzone przez Agnieszkę Głuszko, w dniach 19-20 maja w godz. 10:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Lista płac w 2021 w praktyce to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, która została przeznaczona na zgłębienie zasad ustalania wynagrodzenie za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój), ale też ustalania innych należności ze stosunku pracy takich jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i to wszystko w formule opartej na praktycznych przykładach. Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi mogą się Państwo spotkać w codziennej pracy gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów.

Zapraszamy na szkolenie w sobotę, 22 maja w godz. 9:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Program PŁATNIK jest programem komputerowym stworzonym do wysyłania dokumentów zgłoszeniowych jak i rozliczeniowych za pracodawców, pracowników, zleceniobiorców czy innych ubezpieczonych. Zapraszamy na szkolenie online, prowadzone na programie Płatnik, w dniu 22 czerwca w godz. 10:00 – 15:30.  

W trakcie szkolenia pokazujemy krok po kroku, jak:

 • prawidłowo skonfigurować program Płatnik;
 • tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie; 
 • dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty.
Czytaj więcej »
Program Płatnik po zmianach od 16 maja 2021
Miasto: Online

Od dnia 16 maja 2021 został wprowadzony nowy obowiązkowy element do uzupełniania przy zgłoszeniach ubezpieczonych do ZUS. Pracodawcy mają obowiązek informować ZUS o zawodzie, jaki wykonują osoby zgłaszane do ubezpieczenia – informacja ta zamieszczana jest w zaktualizowanych wzorach dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA. Deklaracje zawierają 6 cyfrowy kod zawodu, obowiązkowy do wypełnienia przy zgłaszaniu nowych pracowników i zleceniobiorców. 
Zapraszamy na szkolenie online, prowadzone na programie Płatnik, z zakresu wypełniania deklaracji zgłoszeniowych po zmianie przepisów oraz rozliczeniowych w nietypowych przypadkach, w dniu 28 maja w godz. 9:00 – 11:00.  

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w płacach oraz dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac;
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. Zapraszamy na szkolenie online, w dniu 9 czerwca 2021r. w godz. 9:00 - 16:00.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Lista płac w 2021 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy. W czasie szkolenia dowiesz się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Na szkoleniu gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów.

Zapraszamy na szkolenie, w sobotę - 12 czerwca w godz. 9:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł IV - Wszystko co trzeba wiedzieć o zasiłkach
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Należy zauważyć, że ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Tak więc prawidłowe rozliczanie zwolnień lekarskich uchroni płatnika przed koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek”.

W celu ułatwienia zrozumienia problematyki rozliczania zwolnień lekarskich i wypłaty zasiłków, zapraszamy na szkolenie online, w dniu 25 czerwca 2021r. w godz. 9:00 - 16:00.

Czytaj więcej »
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w ćwiczeniach i zadaniach
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Poprawność naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, reguluje rozporządzenie, ale mnogość składników i ilość przypadków, jakie pisze życie powodują, że z pozoru prosta czynność, jaką jest naliczenie wynagrodzenia za urlop może nastręczać sporo kłopotów. Dlatego weź udział w praktycznym szkoleniu: Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w ćwiczeniach i zadaniach, na którym na konkretnych ćwiczeniach nauczysz się jak naliczyć świadczenie w różnych przypadkach.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty online - już 25 sierpnia w godz. 10:00 - 15:00. Jest to spotkanie, podczas którego w czasie rzeczywistym będziemy prezentować krok po kroku, na podstawie specjalnie przygotowanych i odpowiednio dobranych zadań sytuacyjnych, w jaki sposób wyliczyć pracownikowi wynagrodzenie za urlop. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Lista płac w 2021 w praktyce to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, która została przeznaczona na zgłębienie zasad ustalania wynagrodzenie za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój), ale też ustalania innych należności ze stosunku pracy takich jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i to wszystko w formule opartej na praktycznych przykładach. Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi mogą się Państwo spotkać w codziennej pracy gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów.

Zapraszamy na szkolenie w środę, 30 czerwca w godz. 9:30 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Umowy cywilnoprawne w 2021r. - czyli zlecenia, dzieła i inne umowy w praktyce.
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Zobacz jak łatwo możesz zyskać kompleksową wiedzę z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w trakcie 6 godzinnego, praktycznego warsztatu online. W czasie szkolenia chcemy przybliżyć Ci wszystkie aspekty związane z umowami cywilnoprawnymi takimi jak zlecenie, dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna czy samozatrudnienie. Wskażemy na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy zatrudnienia jak i jakie konsekwencję są z tym związane. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na firmy w związku ze zmianami i jakie zmiany są w przygotowaniu przez Ustawodawcę.  Zapraszamy w środę, 28 lipca w godz. 10:00 – 15:30

Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty. Dzięki temu wyeliminujesz trudności związane z przekazaniem dokumentów do ZUS, gdy pojawiają się błędy krytyczne blokujące ich wysyłkę. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online: Program Płatnik w praktyce:

 • nauczysz się jak prawidłowo skonfigurować Program Płatnik;
 • dowiesz się jak prawidłowo tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie;
 • zobaczysz jak dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • pokażę Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacji i wysyłce dokumentów;
 • poznasz sposób jak prawidłowo wykorzystywać dane pobrane z konta firmy i kont ubezpieczeniowych;
 • poprawisz w znaczny sposób efektywność swojej pracy w programie Płatnik.

Zapraszamy na szkolenie online, prowadzone na programie Płatnik, w dniu 6 października w godz. 10:00 – 15:30

Czytaj więcej »
PUŁAPKI NA LIŚCIE PŁAC czyli, na co zwrócić uwagę sporządzając i sprawdzając listę płac
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Masz już dość wpadania w pułapki na listach płac? Chcesz po wypłacie wynagrodzeń zwyczajnie odpocząć i zając się bieżącymi sprawami zamiast przygotowywać kolejne korekty. Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Weź udział w praktycznym szkoleniu online - już 21 lipca - Pułapki na liście płac, czyli na co zwrócić uwagę sporządzając i sprawdzając listę płac.

Udział w szkoleniu da Ci pewność, że prawidłowo przygotujesz listy płac swoich pracowników. Dzięki temu zyskasz dodatkowy czas, który wykorzystasz na istotne dla Ciebie zajęcia. Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
PUŁAPKI NA LIŚCIE PŁAC czyli, na co zwrócić uwagę sporządzając i sprawdzając listę płac
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Masz już dość wpadania w pułapki na listach płac? Chcesz po wypłacie wynagrodzeń zwyczajnie odpocząć i zając się bieżącymi sprawami zamiast przygotowywać kolejne korekty. Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Weź udział w praktycznym szkoleniu online - już 15 września - Pułapki na liście płac, czyli na co zwrócić uwagę sporządzając i sprawdzając listę płac.

Udział w szkoleniu da Ci pewność, że prawidłowo przygotujesz listy płac swoich pracowników. Dzięki temu zyskasz dodatkowy czas, który wykorzystasz na istotne dla Ciebie zajęcia. Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś!

Czytaj więcej »
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2021 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian
Miasto: ONLINE - 8h szkoleniowych

Program szkolenia uwzględnia wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, z wynagrodzenia chorobowego, z zasiłków oraz ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

Czytaj więcej »
Umowy cywilnoprawne w 2021r. - czyli zlecenia, dzieła i inne umowy w praktyce
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Zobacz jak łatwo możesz zyskać kompleksową wiedzę z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w trakcie 6 godzinnego, praktycznego warsztatu online. W czasie szkolenia chcemy przybliżyć Ci wszystkie aspekty związane z umowami cywilnoprawnymi takimi jak zlecenie, dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna czy samozatrudnienie. Wskażemy na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy zatrudnienia jak i jakie konsekwencję są z tym związane. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na firmy w związku ze zmianami i jakie zmiany są w przygotowaniu przez Ustawodawcę.  Zapraszamy w środę, 22 września w godz. 11:00 – 16:00

Czytaj więcej »
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa w 20 praktycznych ćwiczeniach z uwzględnieniem najnowszych zmian
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Dlaczego 80% osób pracujących w działach kadr i płac ma problem z prawidłowym ustaleniem podstawy zasiłkowej?

Znasz przepisy prawa, a mimo to wielość i różnorodność elementów wynagradzania, do jakich pracownik ma prawo sprawia, że nie masz pewności, czy prawidłowo naliczasz świadczenia?

Wiesz już, że lekceważenie tego problemu naraża Cię na niepotrzebny stres, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie rozwiązanie – jest nim szkolenie – Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa w 20 praktycznych ćwiczeniach.  Praktyczny warsztat prowadzi, 20 paździerinka w godz. 10:00 - 15:00 Agnieszka Głuszko.

Szkolenie realizowane będzie w czasie rzeczywistym, z możliwością zadawania pytań w trakcie jego trwania. Ćwiczenia rozwiązywane będą "na żywo" a ich wyniki będą uzupełnianie o komentarz prowadzącej - Agnieszki Głuszko. 

Czytaj więcej »
Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian 2021 i 2022
Miasto: Online - w godz. 10:00 - 15:30

Rozliczanie zwolnień lekarskich i wypłacanie świadczeń chorobowych można zaliczyć do najbardziej wrażliwego obszaru kadrowo-płacowego. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Dodatkowo, dd 18.09.2021 weszły w życie pierwsze zmiany w regulowaniu składek, a od 1.01.2022 wejdą zmiany w zasiłkach, wprowadzone nowelizacją m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zasiłkowej.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Jeśli chcesz zabezpieczyć się  koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek zapraszamy na szkolenie online - już 20 października

Czytaj więcej »
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2021 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian
Miasto: ONLINE - 6h szkoleniowych

Program szkolenia uwzględnia wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, z wynagrodzenia chorobowego, z zasiłków oraz ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2021 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: Online w godz. 10:00 - 16:00

Lista płac w 2021 w praktyce to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, która została przeznaczona na zgłębienie zasad ustalania wynagrodzenie za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój), ale też ustalania innych należności ze stosunku pracy takich jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i to wszystko w formule opartej na praktycznych przykładach. Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi mogą się Państwo spotkać w codziennej pracy gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów.

Zapraszamy na szkolenie w środę, 17 listopada w godz. 10:00 - 16:00. 

Czytaj więcej »
Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian 2021 i 2022
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30

Rozliczanie zwolnień lekarskich i wypłacanie świadczeń chorobowych można zaliczyć do najbardziej wrażliwego obszaru kadrowo-płacowego. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Dodatkowo, dd 18.09.2021 weszły w życie pierwsze zmiany w regulowaniu składek, a od 1.01.2022 wejdą zmiany w zasiłkach, wprowadzone nowelizacją m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zasiłkowej.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Jeśli chcesz zabezpieczyć się  koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek zapraszamy na szkolenie online - już 24 listopada

Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty. Dzięki temu wyeliminujesz trudności związane z przekazaniem dokumentów do ZUS, gdy pojawiają się błędy krytyczne blokujące ich wysyłkę. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online: Program Płatnik w praktyce:

 • nauczysz się jak prawidłowo skonfigurować Program Płatnik;
 • dowiesz się jak prawidłowo tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie;
 • zobaczysz jak dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • pokażę Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacji i wysyłce dokumentów;
 • poznasz sposób jak prawidłowo wykorzystywać dane pobrane z konta firmy i kont ubezpieczeniowych;
 • poprawisz w znaczny sposób efektywność swojej pracy w programie Płatnik.

Zapraszamy na szkolenie online, prowadzone na programie Płatnik, w dniu 1 grudnia w godz. 10:00 – 15:30

Czytaj więcej »
Polski Ład - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022r. - Lista płac w 2022 w praktyce moduł I
Miasto: Online - w godz. 9:00 - 15:30

Założenia Polskiego Ładu spędzają Ci sen z powiek? Zastanawiasz się jak te rewolucyjne zmiany wpłyną na naliczanie wynagrodzeń? Giniesz w panującym obecnie chaosie informacyjnym? 

Znajdź odpowiedzi na Twoje najistotniejsze pytania. Zgłoś się na szkolenie online, w sobotę, w dniu 18 grudnia 2021r. w godz. 9:00 - 15:30.

Uczestnicząc w szkoleniu, poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac w 2022 roku z uwzględnieniem zmian Polskiego Ładu;
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, w tym niejasności związanych z najnowszymi zmianami; 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy praktyczne podejście do omawianych zagadnień oraz ekspercką interpretację przepisów.

Czytaj więcej »
Polski Ład - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022r. - Lista płac w 2022 w praktyce moduł I
Miasto: Online w godz. 10:00 - 16:00

Założenia Polskiego Ładu spędzają Ci sen z powiek? Zastanawiasz się jak te rewolucyjne zmiany wpłyną na naliczanie wynagrodzeń? Giniesz w panującym obecnie chaosie informacyjnym? Znajdź odpowiedzi na Twoje najistotniejsze pytania. Zgłoś się na szkolenie online, w dniu  22 grudnia 2021r. w godz. 10:00 - 16:00.

Uczestnicząc w szkoleniu poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac w 2022 roku z uwzględnieniem zmian Polskiego Ładu;
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, w tym niejasności związanych z najnowszymi zmianami; 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy praktyczne podejście do omawianych zagadnień oraz ekspercką interpretację przepisów.

Czytaj więcej »
Najnowsze zmiany w zasiłkach i składkach
Miasto: Online w godz. 10:00 - 13:00

Naliczasz wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Chcesz być na bieżąco i wiedzieć co się zmienia? Uczestnicząc w webinarze pozbędziesz się stresu przy ustalaniu okresu zasiłkowego i podstawy zasiłkowej. Poznasz najnowsze zmiany i przepisy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Nie trać czasu na szukanie przepisów dotyczących korekt deklaracji rozliczeniowych i okresu jaki masz na potrącenia nienależnych świadczeń.

Od 18.09.2021 weszły w życie pierwsze zmiany w regulowaniu składek, a od 1.01.2022 wejdą zmiany w zasiłkach, wprowadzone nowelizacją m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zasiłkowej. Zapraszamy na 3-godz. webinar omawiający nowości ważne dla płatników składek i zasiłków, pracodawców i zasiłków.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszej ekspert - Agnieszki Głuszko. Webinar realizowany będzie w dniu 15 grudnia w godz. 10:00 - 13:00. 

Czytaj więcej »
Polski Ład - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto z uwzględnieniem zmian od 08.01.2022r. - Lista płac w 2022 w praktyce moduł I
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Założenia Polskiego Ładu spędzają Ci sen z powiek? Zastanawiasz się jak te rewolucyjne zmiany wpłyną na naliczanie wynagrodzeń? Giniesz w panującym obecnie chaosie informacyjnym? Znajdź odpowiedzi na Twoje najistotniejsze pytania. 

Uczestnicząc w szkoleniu poznasz:

 • Zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac w 2022 roku z uwzględnieniem zmian Polskiego Ładu;
 • Sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, w tym niejasności związanych z najnowszymi zmianami; 
 • Metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne;
 • Przykłady praktyczne naliczania wynagrodzenia od brutto do netto:
  • Lista płac dla minimalnego wynagrodzenia;
  • Kalkulacja wynagrodzenia w przypadku nieobecności pracownika;
  • Więcej niż jedna lista płac w miesiącu;
Czytaj więcej »
Polski Ład - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022r. - Lista płac w 2022 w praktyce moduł I
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30

Założenia Polskiego Ładu spędzają Ci sen z powiek? Zastanawiasz się jak te rewolucyjne zmiany wpłyną na naliczanie wynagrodzeń? Giniesz w panującym obecnie chaosie informacyjnym? Znajdź odpowiedzi na Twoje najistotniejsze pytania. Zgłoś się na szkolenie online, w dniu 5 stycznia 2022r. w godz. 10:00 - 15:30.

Uczestnicząc w szkoleniu poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac w 2022 roku z uwzględnieniem zmian Polskiego Ładu;
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, w tym niejasności związanych z najnowszymi zmianami; 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy praktyczne podejście do omawianych zagadnień oraz ekspercką interpretację przepisów.

Czytaj więcej »
Polski Ład - rewolucyjne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30

Nie pozwól, żeby pokonał Cię brak wiedzy na temat rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia Polskim Ładem.⁣ Wyobraź sobie jak prawidłowo, a co za tym idzie bezstresowo, tworzyć listę płac Twoich pracowników i zleceniobiorców, uwzględniając zmiany wprowadzone Polskim Ładem. Wiemy, nie jest to łatwe, bo musimy poradzić sobie z brakiem wiedzy na temat rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia, ale uwierz nam efekty pozytywnie Cię zaskoczą.⁣ To co dla Ciebie mamy to szkolenie online: Polski Ład - rewolucyjne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku.⁣ Skorzystaj z praktycznej wiedzy Agnieszki Głuszko i poczuj wreszcie ulgę z jaką powrócisz do sporządzania listy płac Twoich pracowników. Pomimo chaosu informacyjnego związanego z wprowadzonymi zmianami w prawie oraz konieczności przewertowania ponad 700 stronicowej ustawy osiągniemy wspólnie cel - nauczysz się m. in:

 • jak prawidłowo tworzyć listę płac pracowników i zleceniobiorców, uwzględniając zmiany wprowadzone Polskim Ładem⁣;
 • jak zgodnie z prawem stosować Ulgę dla Klasy Średniej;
 • w jaki sposób "po nowemu" naliczać składkę zdrowotną;
 • jak ustrzec się przed sankcjami za nielegalne zatrudnienie pracowników.

Znajdź odpowiedzi na Twoje najistotniejsze pytania w trakcie szkolenia online.

Czytaj więcej »
Polski Ład w umowach cywilnoprawnych - czyli zlecenia, dzieła i inne umowy po zmianach w 2022 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30

Zatrudniasz na umowy cywilnoprawne? Sprawdź jakie zmiany w tym zakresie wprowadzono od stycznia w Polskim Ładzie. Zobacz jak łatwo możesz zyskać kompleksową wiedzę z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w trakcie 6 godzinnego, praktycznego warsztatu online. W czasie szkolenia chcemy przybliżyć Ci wszystkie aspekty związane z umowami cywilnoprawnymi takimi jak zlecenie, dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna czy samozatrudnienie.

Wskażemy na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy zatrudnienia jak i jakie konsekwencję są z tym związane. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na firmy w związku ze zmianami Polskiego Ładu i jakie zmiany są w przygotowaniu przez Ustawodawcę. 

Czytaj więcej »
Polski Ład - wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 07.01.2022
Miasto: Online - 2 godziny zegarowe

Szukasz aktualnych informacji jak rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia, wpłynęło na tworzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w tym w kwocie wolnej od podatku, zwiększonym progu podatkowym czy nowych ulgach podatkowych. Niestety już w pierwszych dniach stycznia, okazało się, że nie wszystkie zmiany funkcjonują zgodnie założeniami, w skutek czego część pracowników otrzymała mniejsze niż zakładano pensje. Aby wyrównać niższe wynagrodzenia, 7 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra finansów, zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to rozporządzenie wpłynęło na naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, zapraszamy na 2 godzinne szkolenie online, prowadzone przez Agnieszkę Głuszko. 

Na szkoleniu zaktualizujesz wiedzę na temat zmian wynikających z założeń Polskiego Ładu mających wpływ na tworzenie list płac zarówno dla pracowników jak i dla zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 7 stycznia 2022 roku. 

Czytaj więcej »
Polski Ład - wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 07.01.2022
Miasto: Online w 8:00 - 10:00

Szukasz aktualnych informacji jak rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia, wpłynęło na tworzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w tym w kwocie wolnej od podatku, zwiększonym progu podatkowym czy nowych ulgach podatkowych. Niestety już w pierwszych dniach stycznia, okazało się, że nie wszystkie zmiany funkcjonują zgodnie założeniami, w skutek czego część pracowników otrzymała mniejsze niż zakładano pensje. Aby wyrównać niższe wynagrodzenia, 7 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra finansów, zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to rozporządzenie wpłynęło na naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, zapraszamy na 2 godzinne szkolenie online, prowadzone przez Agnieszkę Głuszko. 

Na szkoleniu zaktualizujesz wiedzę na temat zmian wynikających z założeń Polskiego Ładu mających wpływ na tworzenie list płac zarówno dla pracowników jak i dla zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 7 stycznia 2022 roku. 

Czytaj więcej »
Polski Ład - rewolucyjne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:30

Nie pozwól, żeby pokonał Cię brak wiedzy na temat rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia Polskim Ładem.⁣ Wyobraź sobie jak prawidłowo, a co za tym idzie bezstresowo, tworzyć listę płac Twoich pracowników i zleceniobiorców, uwzględniając zmiany wprowadzone Polskim Ładem. Wiemy, nie jest to łatwe, bo musimy poradzić sobie z brakiem wiedzy na temat rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia, ale uwierz nam efekty pozytywnie Cię zaskoczą.⁣ To co dla Ciebie mamy to szkolenie online: Polski Ład - rewolucyjne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku.⁣ Skorzystaj z praktycznej wiedzy Agnieszki Głuszko i poczuj wreszcie ulgę z jaką powrócisz do sporządzania listy płac Twoich pracowników. Pomimo chaosu informacyjnego związanego z wprowadzonymi zmianami w prawie oraz konieczności przewertowania ponad 700 stronicowej ustawy osiągniemy wspólnie cel - nauczysz się m. in:

 • jak prawidłowo tworzyć listę płac pracowników i zleceniobiorców, uwzględniając zmiany wprowadzone Polskim Ładem⁣;
 • jak zgodnie z prawem stosować Ulgę dla Klasy Średniej;
 • w jaki sposób "po nowemu" naliczać składkę zdrowotną;
 • jak ustrzec się przed sankcjami za nielegalne zatrudnienie pracowników.

Znajdź odpowiedzi na Twoje najistotniejsze pytania w trakcie szkolenia online.

Czytaj więcej »
Polski Ład - rewolucyjne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30.

Nie pozwól, żeby pokonał Cię brak wiedzy na temat rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia Polskim Ładem.⁣ Wyobraź sobie jak prawidłowo, a co za tym idzie bezstresowo, tworzyć listę płac Twoich pracowników i zleceniobiorców, uwzględniając zmiany wprowadzone Polskim Ładem. Wiemy, nie jest to łatwe, bo musimy poradzić sobie z brakiem wiedzy na temat rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia, ale uwierz nam efekty pozytywnie Cię zaskoczą.⁣ To co dla Ciebie mamy to szkolenie online: Polski Ład - rewolucyjne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku.⁣ Skorzystaj z praktycznej wiedzy Agnieszki Głuszko i poczuj wreszcie ulgę z jaką powrócisz do sporządzania listy płac Twoich pracowników. Pomimo chaosu informacyjnego związanego z wprowadzonymi zmianami w prawie oraz konieczności przewertowania ponad 700 stronicowej ustawy osiągniemy wspólnie cel - nauczysz się m. in:

 • jak prawidłowo tworzyć listę płac pracowników i zleceniobiorców, uwzględniając zmiany wprowadzone Polskim Ładem⁣;
 • jak zgodnie z prawem stosować Ulgę dla Klasy Średniej;
 • w jaki sposób "po nowemu" naliczać składkę zdrowotną;
 • jak ustrzec się przed sankcjami za nielegalne zatrudnienie pracowników.

Znajdź odpowiedzi na Twoje najistotniejsze pytania w trakcie szkolenia online.

Czytaj więcej »
Polski Ład w umowach cywilnoprawnych - czyli zlecenia, dzieła i inne umowy po zmianach w 2022 roku
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:30

Zatrudniasz na umowy cywilnoprawne? Sprawdź jakie zmiany w tym zakresie wprowadzono od stycznia w Polskim Ładzie. Zobacz jak łatwo możesz zyskać kompleksową wiedzę z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w trakcie 6 godzinnego, praktycznego warsztatu online. W czasie szkolenia chcemy przybliżyć Ci wszystkie aspekty związane z umowami cywilnoprawnymi takimi jak zlecenie, dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna czy samozatrudnienie.

Wskażemy na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy zatrudnienia jak i jakie konsekwencję są z tym związane. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na firmy w związku ze zmianami Polskiego Ładu i jakie zmiany są w przygotowaniu przez Ustawodawcę. 

Czytaj więcej »
Polski Ład w umowach cywilnoprawnych - czyli zlecenia, dzieła i inne umowy po zmianach w 2022 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:30.

Zatrudniasz na umowy cywilnoprawne? Sprawdź jakie zmiany w tym zakresie wprowadzono od stycznia w Polskim Ładzie. Zobacz jak łatwo możesz zyskać kompleksową wiedzę z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w trakcie 6 godzinnego, praktycznego warsztatu online. W czasie szkolenia chcemy przybliżyć Ci wszystkie aspekty związane z umowami cywilnoprawnymi takimi jak zlecenie, dzieło, kontrakt menadżerski, umowa agencyjna czy samozatrudnienie.

Wskażemy na co należy zwrócić uwagę przy wyborze formy zatrudnienia jak i jakie konsekwencję są z tym związane. Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na firmy w związku ze zmianami Polskiego Ładu i jakie zmiany są w przygotowaniu przez Ustawodawcę. 

Czytaj więcej »
Polski Ład - wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 07.01.2022
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 12:00

Szukasz aktualnych informacji jak rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia, wpłynęło na tworzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w tym w kwocie wolnej od podatku, zwiększonym progu podatkowym czy nowych ulgach podatkowych. Niestety już w pierwszych dniach stycznia, okazało się, że nie wszystkie zmiany funkcjonują zgodnie założeniami, w skutek czego część pracowników otrzymała mniejsze niż zakładano pensje. Aby wyrównać niższe wynagrodzenia, 7 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra finansów, zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to rozporządzenie wpłynęło na naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, zapraszamy na 2 godzinne szkolenie online, prowadzone przez Agnieszkę Głuszko. 

Na szkoleniu zaktualizujesz wiedzę na temat zmian wynikających z założeń Polskiego Ładu mających wpływ na tworzenie list płac zarówno dla pracowników jak i dla zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 7 stycznia 2022 roku. 

Czytaj więcej »
Polski Ład - wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 07.01.2022
Miasto: Online w godz.10:00 - 12:00

Szukasz aktualnych informacji jak rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia, wpłynęło na tworzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w tym w kwocie wolnej od podatku, zwiększonym progu podatkowym czy nowych ulgach podatkowych. Niestety już w pierwszych dniach stycznia, okazało się, że nie wszystkie zmiany funkcjonują zgodnie założeniami, w skutek czego część pracowników otrzymała mniejsze niż zakładano pensje. Aby wyrównać niższe wynagrodzenia, 7 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra finansów, zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to rozporządzenie wpłynęło na naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, zapraszamy na 2 godzinne szkolenie online, prowadzone przez Agnieszkę Głuszko. 

Na szkoleniu zaktualizujesz wiedzę na temat zmian wynikających z założeń Polskiego Ładu mających wpływ na tworzenie list płac zarówno dla pracowników jak i dla zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 7 stycznia 2022 roku. 

Czytaj więcej »
Rewolucyjne zmiany w zasiłkach i składkach w 2022 roku.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Naliczasz wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Chcesz być na bieżąco i wiedzieć co się zmienia? Uczestnicząc w webinarze pozbędziesz się stresu przy ustalaniu okresu zasiłkowego i podstawy zasiłkowej. Poznasz najnowsze zmiany i przepisy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Nie trać czasu na szukanie przepisów dotyczących korekt deklaracji rozliczeniowych i okresu jaki masz na potrącenia nienależnych świadczeń.

Od 18.09.2021 weszły w życie pierwsze zmiany w regulowaniu składek, a od 1.01.2022 weszły zmiany w zasiłkach, wprowadzone nowelizacją m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zasiłkowej. Zapraszamy na webinar omawiający nowości ważne dla płatników składek i zasiłków, pracodawców i zasiłków.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszej ekspert - Agnieszki Głuszko, znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Czytaj więcej »
Rewolucyjne zmiany w zasiłkach i składkach w 2022 roku.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Naliczasz wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Chcesz być na bieżąco i wiedzieć co się zmienia? Uczestnicząc w webinarze pozbędziesz się stresu przy ustalaniu okresu zasiłkowego i podstawy zasiłkowej. Poznasz najnowsze zmiany i przepisy, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Nie trać czasu na szukanie przepisów dotyczących korekt deklaracji rozliczeniowych i okresu jaki masz na potrącenia nienależnych świadczeń.

Od 18.09.2021 weszły w życie pierwsze zmiany w regulowaniu składek, a od 1.01.2022 weszły zmiany w zasiłkach, wprowadzone nowelizacją m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i zasiłkowej. Zapraszamy na webinar omawiający nowości ważne dla płatników składek i zasiłków, pracodawców i zasiłków.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszej ekspert - Agnieszki Głuszko, znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty. Dzięki temu wyeliminujesz trudności związane z przekazaniem dokumentów do ZUS, gdy pojawiają się błędy krytyczne blokujące ich wysyłkę. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online: Program Płatnik w praktyce:

 • nauczysz się jak prawidłowo skonfigurować Program Płatnik;
 • dowiesz się jak prawidłowo tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie;
 • zobaczysz jak dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • pokażę Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacji i wysyłce dokumentów;
 • poznasz sposób jak prawidłowo wykorzystywać dane pobrane z konta firmy i kont ubezpieczeniowych;
 • poprawisz w znaczny sposób efektywność swojej pracy w programie Płatnik.
Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty. Dzięki temu wyeliminujesz trudności związane z przekazaniem dokumentów do ZUS, gdy pojawiają się błędy krytyczne blokujące ich wysyłkę. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online: Program Płatnik w praktyce:

 • nauczysz się jak prawidłowo skonfigurować Program Płatnik;
 • dowiesz się jak prawidłowo tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie;
 • zobaczysz jak dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • pokażę Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacji i wysyłce dokumentów;
 • poznasz sposób jak prawidłowo wykorzystywać dane pobrane z konta firmy i kont ubezpieczeniowych;
 • poprawisz w znaczny sposób efektywność swojej pracy w programie Płatnik.
Czytaj więcej »
Polski Ład - wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 07.01.2022
Miasto: Online w godz. 10:00 - 12:00.

Szukasz aktualnych informacji jak rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia, wpłynęło na tworzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców?

Polski Ład wprowadził wiele zmian w tym w kwocie wolnej od podatku, zwiększonym progu podatkowym czy nowych ulgach podatkowych. Niestety już w pierwszych dniach stycznia, okazało się, że nie wszystkie zmiany funkcjonują zgodnie założeniami, w skutek czego część pracowników otrzymała mniejsze niż zakładano pensje. Aby wyrównać niższe wynagrodzenia, 7 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra finansów, zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak to rozporządzenie wpłynęło na naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, zapraszamy na 2 godzinne szkolenie online, prowadzone przez Agnieszkę Głuszko. 

Na szkoleniu zaktualizujesz wiedzę na temat zmian wynikających z założeń Polskiego Ładu mających wpływ na tworzenie list płac zarówno dla pracowników jak i dla zleceniobiorców z uwzględnieniem zmian od 7 stycznia 2022 roku. 

Czytaj więcej »
Ekwiwalent za urlop w ćwiczeniach i zadaniach
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop, tylko z pozoru jest rzeczą prostą, ponieważ wielość i różnorodność składników, jakimi pracownik jest wynagradzany oraz sytuacje szczególne, w jakich pracownik się znalazł np., roczny urlop macierzyński, powodują, że prawidłowe ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop może przysporzyć wiele problemów.

W trakcie szkolenia: 

 • zyskasz pewność, jakie składniki wynagrodzenia i z jakiego okresu należy przyjąć, ustalając pracownikowi ekwiwalent za urlop;
 • dowiesz się czy wypłaty jednorazowe i nieperiodyczne, premie uznaniowe, kwoty wyrównania do minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenie za przestój, dodatkowe wynagrodzenie roczne lub inne nietypowe składniki należy włączyć do podstawy ekwiwalentu za urlop;
 • opowiem Ci, czy ustalając podstawę ekwiwalentu za urlop należy dopełniać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • a nawet pokażę Ci jak ustalić ekwiwalent dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy a jak dla osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 

Zapraszam serdecznie, Agnieszka Głuszko.

Czytaj więcej »
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2022 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz Polskiego Ładu
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone przepisami Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z: 

 • wynagrodzenia pracownika,
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków,
 • umów cywiloprawnych.

Na szkoleniu krok po kroku prowadząca, Agnieszka Głuszko, przedstawi w jaki sposób dokonywać potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby uniknąć wysokich kar. Omówione zostaną również zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, jak też w przypadku zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia. 

Zagadnienia dotyczące potrąceń, zostaną przedstawione na podstawie konkretnych sytuacji przytaczanych przez prowadzącą. Praktyczna część szkolenia umożliwia uczestnikom zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potrąceń na potencjalnych przypadkach i tym samym ułatwi zrozumienie specyfiki  i złożoności tematu.

Czytaj więcej »
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2022 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz Polskiego Ładu
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone przepisami Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z: 

 • wynagrodzenia pracownika,
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków,
 • umów cywiloprawnych.

Na szkoleniu krok po kroku prowadząca, Agnieszka Głuszko, przedstawi w jaki sposób dokonywać potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby uniknąć wysokich kar. Omówione zostaną również zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, jak też w przypadku zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia. 

Zagadnienia dotyczące potrąceń, zostaną przedstawione na podstawie konkretnych sytuacji przytaczanych przez prowadzącą. Praktyczna część szkolenia umożliwia uczestnikom zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potrąceń na potencjalnych przypadkach i tym samym ułatwi zrozumienie specyfiki  i złożoności tematu.

Czytaj więcej »
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2022 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz Polskiego Ładu
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone przepisami Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z: 

 • wynagrodzenia pracownika,
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków,
 • umów cywiloprawnych.

Na szkoleniu krok po kroku prowadząca, Agnieszka Głuszko, przedstawi w jaki sposób dokonywać potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby uniknąć wysokich kar. Omówione zostaną również zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, jak też w przypadku zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia. 

Zagadnienia dotyczące potrąceń, zostaną przedstawione na podstawie konkretnych sytuacji przytaczanych przez prowadzącą. Praktyczna część szkolenia umożliwia uczestnikom zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potrąceń na potencjalnych przypadkach i tym samym ułatwi zrozumienie specyfiki  i złożoności tematu.

Czytaj więcej »
Polski Ład - rewolucyjne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Nie pozwól, żeby pokonał Cię brak wiedzy na temat rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia Polskim Ładem.⁣ Wyobraź sobie jak prawidłowo, a co za tym idzie bezstresowo, tworzyć listę płac Twoich pracowników i zleceniobiorców, uwzględniając zmiany wprowadzone Polskim Ładem. Wiemy, nie jest to łatwe, bo musimy poradzić sobie z brakiem wiedzy na temat rewolucyjnych zmian wprowadzonych od 1 stycznia, ale uwierz nam efekty pozytywnie Cię zaskoczą.⁣ To co dla Ciebie mamy to szkolenie online: Polski Ład - rewolucyjne zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2022 roku.⁣ Skorzystaj z praktycznej wiedzy Agnieszki Głuszko i poczuj wreszcie ulgę z jaką powrócisz do sporządzania listy płac Twoich pracowników. Pomimo chaosu informacyjnego związanego z wprowadzonymi zmianami w prawie oraz konieczności przewertowania ponad 700 stronicowej ustawy osiągniemy wspólnie cel - nauczysz się m. in:

 • jak prawidłowo tworzyć listę płac pracowników i zleceniobiorców, uwzględniając zmiany wprowadzone Polskim Ładem⁣;
 • jak zgodnie z prawem stosować Ulgę dla Klasy Średniej;
 • w jaki sposób "po nowemu" naliczać składkę zdrowotną;
 • jak ustrzec się przed sankcjami za nielegalne zatrudnienie pracowników.

Znajdź odpowiedzi na Twoje najistotniejsze pytania w trakcie szkolenia online.

Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce dla Wymagających
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty. Dzięki temu wyeliminujesz trudności związane z przekazaniem dokumentów do ZUS, gdy pojawiają się błędy krytyczne blokujące ich wysyłkę. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online: Program Płatnik w praktyce:

 • nauczysz się jak prawidłowo skonfigurować Program Płatnik;
 • dowiesz się jak prawidłowo tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie;
 • zobaczysz jak dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • pokażę Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacji i wysyłce dokumentów;
 • poznasz sposób jak prawidłowo wykorzystywać dane pobrane z konta firmy i kont ubezpieczeniowych;
 • poprawisz w znaczny sposób efektywność swojej pracy w programie Płatnik.
Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce dla Wymagających
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty. Dzięki temu wyeliminujesz trudności związane z przekazaniem dokumentów do ZUS, gdy pojawiają się błędy krytyczne blokujące ich wysyłkę. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online: Program Płatnik w praktyce:

 • nauczysz się jak prawidłowo skonfigurować Program Płatnik;
 • dowiesz się jak prawidłowo tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie;
 • zobaczysz jak dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • pokażę Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacji i wysyłce dokumentów;
 • poznasz sposób jak prawidłowo wykorzystywać dane pobrane z konta firmy i kont ubezpieczeniowych;
 • poprawisz w znaczny sposób efektywność swojej pracy w programie Płatnik.
Czytaj więcej »
Ekwiwalent za urlop w ćwiczeniach i zadaniach
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Wyliczenie ekwiwalentu za urlop, tylko z pozoru jest rzeczą prostą, ponieważ wielość i różnorodność składników, jakimi pracownik jest wynagradzany oraz sytuacje szczególne, w jakich pracownik się znalazł np., roczny urlop macierzyński, powodują, że prawidłowe ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop może przysporzyć wiele problemów.

W trakcie szkolenia: 

 • zyskasz pewność, jakie składniki wynagrodzenia i z jakiego okresu należy przyjąć, ustalając pracownikowi ekwiwalent za urlop;
 • dowiesz się czy wypłaty jednorazowe i nieperiodyczne, premie uznaniowe, kwoty wyrównania do minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenie za przestój, dodatkowe wynagrodzenie roczne lub inne nietypowe składniki należy włączyć do podstawy ekwiwalentu za urlop;
 • opowiem Ci, czy ustalając podstawę ekwiwalentu za urlop należy dopełniać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • a nawet pokażę Ci jak ustalić ekwiwalent dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy a jak dla osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 

Zapraszam serdecznie, Agnieszka Głuszko.

Czytaj więcej »
Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian w 2022 r.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Rozliczanie zwolnień lekarskich i wypłacanie świadczeń chorobowych można zaliczyć do najbardziej wrażliwego obszaru kadrowo-płacowego. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. 

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Jeśli chcesz zabezpieczyć się  koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek zapraszamy na szkolenie online - już 31 maja 2022r.  

Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy, a jego prawidłowe wyliczenie sprawia wielu osobom kłopot. Dlatego zapraszam na szkolenie online, na którym:

 • poznasz zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop - co pozwoli Ci uniknąć kłopotliwych korekt ma liście płac;
 • dowiesz się, jakich składników wynagrodzenia nie przyjmujemy do ustalenia wynagrodzenia za urlop, a które należy uwzględnić;
 • nauczysz się jak prawidłowo obliczać wynagrodzenie za urlop ze stałych oraz zmiennych elementów;
 • policzysz ze mną na konkretnych zadaniach, czy zmiana w składnikach wynagrodzenia wpływa na wynagrodzenie za urlop;
 • dowiesz się, w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop, jeśli pracownik zawarł kolejną umową o pracę;
 • zobaczysz w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany bezpośrednio po długiej absencji chorobowej lub urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?
 • dowiesz się jak zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia przy zmienny składnikach, wpływa na jego wysokość;
 • wyliczymy wspólnie w zadaniach, bazujących na moim doświadczeniu zawodowym, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego to takie ważne? Przećwiczysz w praktyce przepisy omawiane na szkoleniu lub rozwiążemy konkretny przykład z Twojej praktyki zawodowej.
 • omówię z Tobą rozwiązania wykonywanych zadań - dzięki czemu rozwiejesz do końca swoje ewentualne wątpliwości.
Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Lista płac w 2022/2023 w praktyce to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy, przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, dzięki któremu:

 • poznasz zasady ustalania wynagrodzenia za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój),
 • nauczysz się ustalać inne należności ze stosunku pracy takie jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy;
 • dowiesz się czym są i jak liczyć minuty nadliczbowe;
 • zobaczysz w jaki sposób traktować zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy;
 • odpowiem na Twoje pytania na temat ryczałtu za nadgodziny;
 • dowiesz się jak prawidłowo naliczać odprawy i odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa;
 • nauczysz się naliczać kwotę "dniówki" przy karach pieniężnych
 • zanotujesz w jaki sposób naliczyć odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika. 
Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Jak zapewne wiesz, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Zatem, prawidłowe rozliczanie zwolnień lekarskich uchroni płatnika przed koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek. Z tego powodu, zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • dowiesz się, jak prawidło liczyć wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku;
 • dowiesz się, komu i w jakich dokładnie okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy;
 • poznasz zasady stosowane przy naliczaniu podstawy wymiaru świadczeń;
 • powiem Ci, jak choroba w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia wpływa na wymiar zasiłku chorobowego;
 • dowiesz się, jak prawidłowo ustalać podstawę wynagrodzenia chorobowego w razie przerw w okresach pobierania zasiłków;
 • poznasz najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się przy korygowaniu zasiłków;
 • zanotujesz, jak naliczać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego;
 • nauczysz się komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia;
 • wyjaśnię Ci zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej »
Nowy Ład 2.0 – praktyczne przeliczenie od brutto do netto
Miasto: Online w godz. 10:00 - 14:30

Skończ z niepewnością, czy dobrze naliczasz wynagrodzenia pracowników po zmianach od 1 lipca 2022 roku. Weź udział w szkoleniu online, które da Ci pewność, że prawidłowo naliczasz wynagrodzenia i umiesz ewentualne różnice na liście płac wyjaśnić zarówno pracodawcy jak i pracownikom oraz zleceniobiorcom.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z przykładami naliczania list płac po kolejnych zmianach. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online pt. Nowy Ład 2.0 – praktyczne przeliczenie od brutto do netto:

Dowiesz się jak prawidłowo stosować zmienione przepisy w praktyce dzięki czemu unikniesz kłopotliwych korekt na liście płac.

Poznasz odpowiedzi na palące pytania w kwestii likwidacji ulgi dla klasy średniej co pozwoli Ci na wyjaśnienie  ewentualnych różnic w wynagrodzeniu zarówno pracodawcy jak i pracownikom

Zobaczysz w jaki sposób jak prawidłowo naliczać umowy zlecenia po 1.07.2022 roku, a więc oszczędzisz czas na szukanie interpretacji zmienionych przepisów

Kup teraz szkolenie online pt. Nowy Ład 2.0 – praktyczne przeliczenie od brutto do netto. Nie zwlekaj z przesłaniem zgłoszenia, ponieważ ilośc miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Czytaj więcej »
Nowy Ład 2.0 – praktyczne przeliczenie od brutto do netto
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 14:30

Skończ z niepewnością, czy dobrze naliczasz wynagrodzenia pracowników po zmianach od 1 lipca 2022 roku. Weź udział w szkoleniu online, które da Ci pewność, że prawidłowo naliczasz wynagrodzenia i umiesz ewentualne różnice na liście płac wyjaśnić zarówno pracodawcy jak i pracownikom oraz zleceniobiorcom.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z przykładami naliczania list płac po kolejnych zmianach. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online pt. Nowy Ład 2.0 – praktyczne przeliczenie od brutto do netto:

Dowiesz się jak prawidłowo stosować zmienione przepisy w praktyce dzięki czemu unikniesz kłopotliwych korekt na liście płac.

Poznasz odpowiedzi na palące pytania w kwestii likwidacji ulgi dla klasy średniej co pozwoli Ci na wyjaśnienie  ewentualnych różnic w wynagrodzeniu zarówno pracodawcy jak i pracownikom

Zobaczysz w jaki sposób jak prawidłowo naliczać umowy zlecenia po 1.07.2022 roku, a więc oszczędzisz czas na szukanie interpretacji zmienionych przepisów

Kup teraz szkolenie online pt. Nowy Ład 2.0 – praktyczne przeliczenie od brutto do netto. Nie zwlekaj z przesłaniem zgłoszenia, ponieważ ilośc miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Szkolenie dedykowane zarówno dla osób, które zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w płacach jak i dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac z uwzględnieniem zmian od 01.07.2022 oraz 1 stycznia 2023r. 
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Szkolenie dedykowane zarówno dla osób, które zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w płacach jak i dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac z uwzględnieniem zmian od 01.07.2022 oraz 1 stycznia 2023r. 
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy, a jego prawidłowe wyliczenie sprawia wielu osobom kłopot. Dlatego zapraszam na szkolenie online, na którym:

 • poznasz zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop - co pozwoli Ci uniknąć kłopotliwych korekt ma liście płac;
 • dowiesz się, jakich składników wynagrodzenia nie przyjmujemy do ustalenia wynagrodzenia za urlop, a które należy uwzględnić;
 • nauczysz się jak prawidłowo obliczać wynagrodzenie za urlop ze stałych oraz zmiennych elementów;
 • policzysz ze mną na konkretnych zadaniach, czy zmiana w składnikach wynagrodzenia wpływa na wynagrodzenie za urlop;
 • dowiesz się, w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop, jeśli pracownik zawarł kolejną umową o pracę;
 • zobaczysz w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany bezpośrednio po długiej absencji chorobowej lub urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?
 • dowiesz się jak zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia przy zmienny składnikach, wpływa na jego wysokość;
 • wyliczymy wspólnie w zadaniach, bazujących na moim doświadczeniu zawodowym, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego to takie ważne? Przećwiczysz w praktyce przepisy omawiane na szkoleniu lub rozwiążemy konkretny przykład z Twojej praktyki zawodowej.
 • omówię z Tobą rozwiązania wykonywanych zadań - dzięki czemu rozwiejesz do końca swoje ewentualne wątpliwości.
Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Lista płac w 2022/2023 w praktyce to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy, przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, dzięki któremu:

 • poznasz zasady ustalania wynagrodzenia za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój),
 • nauczysz się ustalać inne należności ze stosunku pracy takie jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy;
 • dowiesz się czym są i jak liczyć minuty nadliczbowe;
 • zobaczysz w jaki sposób traktować zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy;
 • odpowiem na Twoje pytania na temat ryczałtu za nadgodziny;
 • dowiesz się jak prawidłowo naliczać odprawy i odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa;
 • nauczysz się naliczać kwotę "dniówki" przy karach pieniężnych
 • zanotujesz w jaki sposób naliczyć odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika. 
Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Jak zapewne wiesz, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Zatem, prawidłowe rozliczanie zwolnień lekarskich uchroni płatnika przed koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek. Z tego powodu, zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • dowiesz się, jak prawidło liczyć wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku;
 • dowiesz się, komu i w jakich dokładnie okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy;
 • poznasz zasady stosowane przy naliczaniu podstawy wymiaru świadczeń;
 • powiem Ci, jak choroba w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia wpływa na wymiar zasiłku chorobowego;
 • dowiesz się, jak prawidłowo ustalać podstawę wynagrodzenia chorobowego w razie przerw w okresach pobierania zasiłków;
 • poznasz najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się przy korygowaniu zasiłków;
 • zanotujesz, jak naliczać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego;
 • nauczysz się komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia;
 • wyjaśnię Ci zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej »
Lista płac w 2022/2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Jak zapewne wiesz, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Zatem, prawidłowe rozliczanie zwolnień lekarskich uchroni płatnika przed koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek. Z tego powodu, zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • dowiesz się, jak prawidło liczyć wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku;
 • dowiesz się, komu i w jakich dokładnie okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy;
 • poznasz zasady stosowane przy naliczaniu podstawy wymiaru świadczeń;
 • powiem Ci, jak choroba w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia wpływa na wymiar zasiłku chorobowego;
 • dowiesz się, jak prawidłowo ustalać podstawę wynagrodzenia chorobowego w razie przerw w okresach pobierania zasiłków;
 • poznasz najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się przy korygowaniu zasiłków;
 • zanotujesz, jak naliczać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego;
 • nauczysz się komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia;
 • wyjaśnię Ci zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce dla Zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak: przygotowywać raporty RCA i RSA na podstawie przygotowanej listy płac a także jak sporządzać raport RPA, jako załącznik do ZUS DRA, szczególnie w wyjątkowym  miesiącu jakim jest styczeń. Omówimy także sporządzanie i zasady uzgadniania deklaracji DRA na podstawie raportów częściowych oraz komunikaty, jakie ZUS przekazuje na deklaracjach zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Oto, co zyskujesz inwestując w szkolenie online:

 • nauczysz się jak prawidłowo sporządzać raporty RCA i RSA - na podstawie przygotowanej listy płac;
 • dowiesz się jak prawidłowo wykazywać składki w sytuacji, gdy pracownik jest jednocześnie zleceniobiorcą u tego samego płatnika;
 • zobaczysz jak sporządzać raport RCA w przypadku przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia zwłaszcza na przełomie roku;
 • pokażę Ci jak sporządzać raport RCA i wykazywać składki za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie zasad wykazywania wypłaconych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy;
 • poznasz sposób jak prawidłowo sporządzać raporty za osoby przebywające na urlopach  wychowawczych, które posiadają inny tytuł do ubezpieczenia
 • nauczysz się jak sporządzać i  na jakich zasadach uzgadniać deklaracje DRA na podstawie raportów częściowych;
Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce dla Zaawansowanych
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak: przygotowywać raporty RCA i RSA na podstawie przygotowanej listy płac a także jak sporządzać raport RPA, jako załącznik do ZUS DRA, szczególnie w wyjątkowym  miesiącu jakim jest styczeń. Omówimy także sporządzanie i zasady uzgadniania deklaracji DRA na podstawie raportów częściowych oraz komunikaty, jakie ZUS przekazuje na deklaracjach zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Oto, co zyskujesz inwestując w szkolenie online:

 • nauczysz się jak prawidłowo sporządzać raporty RCA i RSA - na podstawie przygotowanej listy płac;
 • dowiesz się jak prawidłowo wykazywać składki w sytuacji, gdy pracownik jest jednocześnie zleceniobiorcą u tego samego płatnika;
 • zobaczysz jak sporządzać raport RCA w przypadku przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia zwłaszcza na przełomie roku;
 • pokażę Ci jak sporządzać raport RCA i wykazywać składki za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie zasad wykazywania wypłaconych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy;
 • poznasz sposób jak prawidłowo sporządzać raporty za osoby przebywające na urlopach  wychowawczych, które posiadają inny tytuł do ubezpieczenia
 • nauczysz się jak sporządzać i  na jakich zasadach uzgadniać deklaracje DRA na podstawie raportów częściowych;
Czytaj więcej »
Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian w 2022 r.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Rozliczanie zwolnień lekarskich i wypłacanie świadczeń chorobowych można zaliczyć do najbardziej wrażliwego obszaru kadrowo-płacowego. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. 

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Jeśli chcesz zabezpieczyć się  koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek zapraszamy na praktyczne szkolenie online.

Czytaj więcej »
Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian w 2022 r.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Rozliczanie zwolnień lekarskich i wypłacanie świadczeń chorobowych można zaliczyć do najbardziej wrażliwego obszaru kadrowo-płacowego. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. 

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Jeśli chcesz zabezpieczyć się  koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek zapraszamy na praktyczne szkolenie online.

Czytaj więcej »
Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2023 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz Polskiego Ładu
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone przepisami Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z: 

 • wynagrodzenia pracownika,
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków,
 • umów cywiloprawnych.

Na szkoleniu krok po kroku prowadząca, Agnieszka Głuszko, przedstawi w jaki sposób dokonywać potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby uniknąć wysokich kar. Omówione zostaną również zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, jak też w przypadku zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia. 

Zagadnienia dotyczące potrąceń, zostaną przedstawione na podstawie konkretnych sytuacji przytaczanych przez prowadzącą. Praktyczna część szkolenia umożliwia uczestnikom zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potrąceń na potencjalnych przypadkach i tym samym ułatwi zrozumienie specyfiki  i złożoności tematu.

Czytaj więcej »
Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2023 roku, z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz Polskiego Ładu
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia uwzględnia zmiany wprowadzone przepisami Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z: 

 • wynagrodzenia pracownika,
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków,
 • umów cywiloprawnych.

Na szkoleniu krok po kroku prowadząca, Agnieszka Głuszko, przedstawi w jaki sposób dokonywać potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby uniknąć wysokich kar. Omówione zostaną również zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, jak też w przypadku zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia. 

Zagadnienia dotyczące potrąceń, zostaną przedstawione na podstawie konkretnych sytuacji przytaczanych przez prowadzącą. Praktyczna część szkolenia umożliwia uczestnikom zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potrąceń na potencjalnych przypadkach i tym samym ułatwi zrozumienie specyfiki  i złożoności tematu.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto, z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023r.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Szkolenie dedykowane zarówno dla osób, które zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w płacach jak i dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac z uwzględnieniem zmian od 01.07.2022 oraz 1 stycznia 2023r. 
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy, a jego prawidłowe wyliczenie sprawia wielu osobom kłopot. Dlatego zapraszam na szkolenie online, na którym:

 • poznasz zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop - co pozwoli Ci uniknąć kłopotliwych korekt ma liście płac;
 • dowiesz się, jakich składników wynagrodzenia nie przyjmujemy do ustalenia wynagrodzenia za urlop, a które należy uwzględnić;
 • nauczysz się jak prawidłowo obliczać wynagrodzenie za urlop ze stałych oraz zmiennych elementów;
 • policzysz ze mną na konkretnych zadaniach, czy zmiana w składnikach wynagrodzenia wpływa na wynagrodzenie za urlop;
 • dowiesz się, w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop, jeśli pracownik zawarł kolejną umową o pracę;
 • zobaczysz w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany bezpośrednio po długiej absencji chorobowej lub urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?
 • dowiesz się jak zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia przy zmienny składnikach, wpływa na jego wysokość;
 • wyliczymy wspólnie w zadaniach, bazujących na moim doświadczeniu zawodowym, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego to takie ważne? Przećwiczysz w praktyce przepisy omawiane na szkoleniu lub rozwiążemy konkretny przykład z Twojej praktyki zawodowej.
 • omówię z Tobą rozwiązania wykonywanych zadań - dzięki czemu rozwiejesz do końca swoje ewentualne wątpliwości.
Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Lista płac w 2023 roku w praktyce, to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy, przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, dzięki któremu:

 • poznasz zasady ustalania wynagrodzenia za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój),
 • nauczysz się ustalać inne należności ze stosunku pracy takie jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy;
 • dowiesz się czym są i jak liczyć minuty nadliczbowe;
 • zobaczysz w jaki sposób traktować zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy;
 • odpowiem na Twoje pytania na temat ryczałtu za nadgodziny;
 • dowiesz się jak prawidłowo naliczać odprawy i odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa;
 • nauczysz się naliczać kwotę "dniówki" przy karach pieniężnych
 • zanotujesz w jaki sposób naliczyć odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika. 
Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach w 2023 roku.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Rok 2023 to prawdziwa rewolucja w prawie pracy a co za tym idzie, także duże zmiany w ustalaniu prawa oraz naliczaniu wysokości zasiłków. Z tego powodu, już 24 maja, zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • poznasz zmiany w zakresie potrąceń z zasiłków obowiązujące od 1 marca 2023 roku, 
 • omówimy kwestie związane z nowymi zasadami rozliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • dowiesz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie dostarczania niezbędnej dokumentacji do ZUS,
 • rozwiejmy Twoje wątpliwości na temat ustalania prawa do zasiłków oraz zasadami ich wypłaty,
 • zajmiemy się zmianami w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, świadczeniami rehabilitacyjnymi oraz zasiłkiem macierzyńskim i opiekuńczym.
 • poznasz zmiany w zasiłku macierzyńskim wynikające z dyrektywy „work-life balance”
Czytaj więcej »
Wynagrodzenie chorobowe i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian w 2022 r.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Rozliczanie zwolnień lekarskich i wypłacanie świadczeń chorobowych można zaliczyć do najbardziej wrażliwego obszaru kadrowo-płacowego. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. 

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Jeśli chcesz zabezpieczyć się  koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek zapraszamy na praktyczne szkolenie online.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto, z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w 2023r.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Szkolenie dedykowane zarówno dla osób, które zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w płacach jak i dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w 2023r.
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto, z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w 2023r.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Szkolenie dedykowane zarówno dla osób, które zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w płacach jak i dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w 2023r.
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy, a jego prawidłowe wyliczenie sprawia wielu osobom kłopot. Dlatego zapraszam na szkolenie online, na którym:

 • poznasz zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop - co pozwoli Ci uniknąć kłopotliwych korekt ma liście płac;
 • dowiesz się, jakich składników wynagrodzenia nie przyjmujemy do ustalenia wynagrodzenia za urlop, a które należy uwzględnić;
 • nauczysz się jak prawidłowo obliczać wynagrodzenie za urlop ze stałych oraz zmiennych elementów;
 • policzysz ze mną na konkretnych zadaniach, czy zmiana w składnikach wynagrodzenia wpływa na wynagrodzenie za urlop;
 • dowiesz się, w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop, jeśli pracownik zawarł kolejną umową o pracę;
 • zobaczysz w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany bezpośrednio po długiej absencji chorobowej lub urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?
 • dowiesz się jak zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia przy zmienny składnikach, wpływa na jego wysokość;
 • wyliczymy wspólnie w zadaniach, bazujących na moim doświadczeniu zawodowym, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego to takie ważne? Przećwiczysz w praktyce przepisy omawiane na szkoleniu lub rozwiążemy konkretny przykład z Twojej praktyki zawodowej.
 • omówię z Tobą rozwiązania wykonywanych zadań - dzięki czemu rozwiejesz do końca swoje ewentualne wątpliwości.
Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy, a jego prawidłowe wyliczenie sprawia wielu osobom kłopot. Dlatego zapraszam na szkolenie online, na którym:

 • poznasz zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop - co pozwoli Ci uniknąć kłopotliwych korekt ma liście płac;
 • dowiesz się, jakich składników wynagrodzenia nie przyjmujemy do ustalenia wynagrodzenia za urlop, a które należy uwzględnić;
 • nauczysz się jak prawidłowo obliczać wynagrodzenie za urlop ze stałych oraz zmiennych elementów;
 • policzysz ze mną na konkretnych zadaniach, czy zmiana w składnikach wynagrodzenia wpływa na wynagrodzenie za urlop;
 • dowiesz się, w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop, jeśli pracownik zawarł kolejną umową o pracę;
 • zobaczysz w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany bezpośrednio po długiej absencji chorobowej lub urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?
 • dowiesz się jak zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia przy zmienny składnikach, wpływa na jego wysokość;
 • wyliczymy wspólnie w zadaniach, bazujących na moim doświadczeniu zawodowym, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego to takie ważne? Przećwiczysz w praktyce przepisy omawiane na szkoleniu lub rozwiążemy konkretny przykład z Twojej praktyki zawodowej.
 • omówię z Tobą rozwiązania wykonywanych zadań - dzięki czemu rozwiejesz do końca swoje ewentualne wątpliwości.
Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Lista płac w 2023 roku w praktyce, to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy, przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, dzięki któremu:

 • poznasz zasady ustalania wynagrodzenia za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój),
 • nauczysz się ustalać inne należności ze stosunku pracy takie jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy;
 • dowiesz się czym są i jak liczyć minuty nadliczbowe;
 • zobaczysz w jaki sposób traktować zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy;
 • odpowiem na Twoje pytania na temat ryczałtu za nadgodziny;
 • dowiesz się jak prawidłowo naliczać odprawy i odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa;
 • nauczysz się naliczać kwotę "dniówki" przy karach pieniężnych
 • zanotujesz w jaki sposób naliczyć odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika. 
Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł III - Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Lista płac w 2023 roku w praktyce, to cykl szkoleń, którego celem jest przybliżenie całości zagadnień związanych z rozliczaniem należności pracowniczych.

Różnorodność składników wynagrodzeń może często powodować ból głowy, przy weryfikacji poprawności kalkulacji różnych dodatków i odszkodowań. Szkolenie: "Inne nieobecności, nadgodziny i różne dodatki do wynagrodzeń – czyli czym cię może pracownik zaskoczyć" to część cyklu, dzięki któremu:

 • poznasz zasady ustalania wynagrodzenia za czas przepracowany ponad normę (godziny nadliczbowe) lub za czas nieprzepracowany (przestój),
 • nauczysz się ustalać inne należności ze stosunku pracy takie jak: odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy;
 • dowiesz się czym są i jak liczyć minuty nadliczbowe;
 • zobaczysz w jaki sposób traktować zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy;
 • odpowiem na Twoje pytania na temat ryczałtu za nadgodziny;
 • dowiesz się jak prawidłowo naliczać odprawy i odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa;
 • nauczysz się naliczać kwotę "dniówki" przy karach pieniężnych
 • zanotujesz w jaki sposób naliczyć odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika. 
Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach w 2023 roku.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Jak zapewne wiesz, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Zatem, prawidłowe rozliczanie zwolnień lekarskich uchroni płatnika przed koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek. Z tego powodu, zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • dowiesz się, jak prawidło liczyć wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku;
 • dowiesz się, komu i w jakich dokładnie okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy;
 • poznasz zasady stosowane przy naliczaniu podstawy wymiaru świadczeń;
 • powiem Ci, jak choroba w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia wpływa na wymiar zasiłku chorobowego;
 • dowiesz się, jak prawidłowo ustalać podstawę wynagrodzenia chorobowego w razie przerw w okresach pobierania zasiłków;
 • poznasz najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się przy korygowaniu zasiłków;
 • zanotujesz, jak naliczać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego;
 • nauczysz się komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia;
 • wyjaśnię Ci zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach w 2023 roku.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych oraz ich wysokości jest dość skomplikowanym procesem i czasami może sprawiać sporo kłopotów i wątpliwości, zwłaszcza, że w przepisach często brak jest jednolitych stanowisk i rozstrzygnięć. Jak zapewne wiesz, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ich wypłacanie i dokonywanie rozliczeń podlega kontroli ZUS nawet do 5 lat wstecz. Zatem, prawidłowe rozliczanie zwolnień lekarskich uchroni płatnika przed koniecznością dokonania korekt błędnie wypłaconych świadczeń, zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków, jak też odsetek. Z tego powodu, zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • dowiesz się, jak prawidło liczyć wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku;
 • dowiesz się, komu i w jakich dokładnie okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy;
 • poznasz zasady stosowane przy naliczaniu podstawy wymiaru świadczeń;
 • powiem Ci, jak choroba w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia wpływa na wymiar zasiłku chorobowego;
 • dowiesz się, jak prawidłowo ustalać podstawę wynagrodzenia chorobowego w razie przerw w okresach pobierania zasiłków;
 • poznasz najważniejsze zasady, jakimi należy kierować się przy korygowaniu zasiłków;
 • zanotujesz, jak naliczać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego;
 • nauczysz się komu i na jakich zasadach przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia;
 • wyjaśnię Ci zasady ustalania podstawy świadczeń dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce dla Zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA – przygotuj się na roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne! Program szkolenia obejmuje nowe wersje dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA, które należy przełać do 22 maja. 

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak: przygotowywać raporty RCA i RSA na podstawie przygotowanej listy płac a także jak sporządzać raport RPA, jako załącznik do ZUS DRA, szczególnie w wyjątkowym  miesiącu jakim jest styczeń. Omówimy także sporządzanie i zasady uzgadniania deklaracji DRA na podstawie raportów częściowych oraz komunikaty, jakie ZUS przekazuje na deklaracjach zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Oto, co zyskujesz inwestując w szkolenie online:

 • nauczysz się jak prawidłowo sporządzać raporty RCA i RSA - na podstawie przygotowanej listy płac;
 • zobaczysz jak sporządzać raport RCA w przypadku przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia zwłaszcza na przełomie roku;
 • pokażę Ci jak sporządzać raport RCA i wykazywać składki za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
 • poznasz sposób jak prawidłowo sporządzać raporty za osoby przebywające na urlopach  wychowawczych, które posiadają inny tytuł do ubezpieczenia
 • nauczysz się jak sporządzać i  na jakich zasadach uzgadniać deklaracje DRA na podstawie raportów częściowych;
Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce dla Zaawansowanych
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA – przygotuj się na roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne! Program szkolenia obejmuje nowe wersje dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA, które należy przełać do 22 maja. 

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak: przygotowywać raporty RCA i RSA na podstawie przygotowanej listy płac a także jak sporządzać raport RPA, jako załącznik do ZUS DRA, szczególnie w wyjątkowym  miesiącu jakim jest styczeń. Omówimy także sporządzanie i zasady uzgadniania deklaracji DRA na podstawie raportów częściowych oraz komunikaty, jakie ZUS przekazuje na deklaracjach zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Oto, co zyskujesz inwestując w szkolenie online:

 • nauczysz się jak prawidłowo sporządzać raporty RCA i RSA - na podstawie przygotowanej listy płac;
 • zobaczysz jak sporządzać raport RCA w przypadku przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia zwłaszcza na przełomie roku;
 • pokażę Ci jak sporządzać raport RCA i wykazywać składki za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
 • poznasz sposób jak prawidłowo sporządzać raporty za osoby przebywające na urlopach  wychowawczych, które posiadają inny tytuł do ubezpieczenia
 • nauczysz się jak sporządzać i  na jakich zasadach uzgadniać deklaracje DRA na podstawie raportów częściowych;
Czytaj więcej »
Program Płatnik w praktyce dla Zaawansowanych
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA – przygotuj się na roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne! Program szkolenia obejmuje nowe wersje dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA, które należy przełać do 22 maja. 

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak: przygotowywać raporty RCA i RSA na podstawie przygotowanej listy płac a także jak sporządzać raport RPA, jako załącznik do ZUS DRA, szczególnie w wyjątkowym  miesiącu jakim jest styczeń. Omówimy także sporządzanie i zasady uzgadniania deklaracji DRA na podstawie raportów częściowych oraz komunikaty, jakie ZUS przekazuje na deklaracjach zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Oto, co zyskujesz inwestując w szkolenie online:

 • nauczysz się jak prawidłowo sporządzać raporty RCA i RSA - na podstawie przygotowanej listy płac;
 • zobaczysz jak sporządzać raport RCA w przypadku przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia zwłaszcza na przełomie roku;
 • pokażę Ci jak sporządzać raport RCA i wykazywać składki za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
 • poznasz sposób jak prawidłowo sporządzać raporty za osoby przebywające na urlopach  wychowawczych, które posiadają inny tytuł do ubezpieczenia
 • nauczysz się jak sporządzać i  na jakich zasadach uzgadniać deklaracje DRA na podstawie raportów częściowych;
Czytaj więcej »
Program Płatnik 10.02.002 od podstaw
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty. Dzięki temu wyeliminujesz trudności związane z przekazaniem dokumentów do ZUS, gdy pojawiają się błędy krytyczne blokujące ich wysyłkę. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online: Program Płatnik w praktyce:

 • nauczysz się jak prawidłowo skonfigurować Program Płatnik;
 • dowiesz się jak prawidłowo tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie;
 • zobaczysz jak dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • pokażę Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacji i wysyłce dokumentów;
 • poznasz sposób jak prawidłowo wykorzystywać dane pobrane z konta firmy i kont ubezpieczeniowych;
 • poprawisz w znaczny sposób efektywność swojej pracy w programie Płatnik.
Czytaj więcej »
Program Płatnik 10.02.002 od podstaw
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Na szkoleniu online pokażemy Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty. Dzięki temu wyeliminujesz trudności związane z przekazaniem dokumentów do ZUS, gdy pojawiają się błędy krytyczne blokujące ich wysyłkę. Oto co zyskujesz inwestując w szkolenie online: Program Płatnik w praktyce:

 • nauczysz się jak prawidłowo skonfigurować Program Płatnik;
 • dowiesz się jak prawidłowo tworzyć płatników i ubezpieczonych w programie;
 • zobaczysz jak dokonywać operacji na kartotekach pracowników;
 • pokażę Ci jak przygotowywać i wysyłać dokumenty rozliczeniowe oraz ich ewentualne korekty;
 • rozwiniesz i utrwalisz wiedzę w zakresie interpretacji błędów występujących przy weryfikacji i wysyłce dokumentów;
 • poznasz sposób jak prawidłowo wykorzystywać dane pobrane z konta firmy i kont ubezpieczeniowych;
 • poprawisz w znaczny sposób efektywność swojej pracy w programie Płatnik.
Czytaj więcej »
UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2023 ROKU - ZASADY ZATRUDNIANIA, WYNAGRADZANIE, SKŁADKI I REJESTRACJA W ZUS
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Wszystko, co musisz wiedzieć o zawieraniu umów cywilnoprawnych w 2023 roku - na praktycznym szkoleniu online, w trakcie którego dowiesz się: 
•    jak prawidłowo zawrzeć umowę cywilnoprawną by nie została zakwestionowana przez PIP lub sąd;  
•    w jaki sposób bezpiecznie konstruować zapisy umowy cywilnoprawnej, a jakich paragrafów należy w niej unikać;  
•    jakie obowiązki spoczywają na podmiocie zatrudniającym na umowy cywilnoprawne; 
•    w jakich przypadkach można realizować umowę zlecenia, a w jakich - umowę o dzieło. 

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach w 2023 roku.
Miasto: Online, w godz. 10:00 - 15:00

Rok 2023 to prawdziwa rewolucja w prawie pracy a co za tym idzie, także duże zmiany w ustalaniu prawa oraz naliczaniu wysokości zasiłków. Z tego powodu, już 24 maja, zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • poznasz zmiany w zakresie potrąceń z zasiłków obowiązujące od 1 marca 2023 roku, 
 • omówimy kwestie związane z nowymi zasadami rozliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • dowiesz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie dostarczania niezbędnej dokumentacji do ZUS,
 • rozwiejmy Twoje wątpliwości na temat ustalania prawa do zasiłków oraz zasadami ich wypłaty,
 • zajmiemy się zmianami w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, świadczeniami rehabilitacyjnymi oraz zasiłkiem macierzyńskim i opiekuńczym.
 • poznasz zmiany w zasiłku macierzyńskim wynikające z dyrektywy „work-life balance”
Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł I - Wszystko co trzeba wiedzieć o przeliczeniu od brutto do netto, z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w 2023r.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Szkolenie dedykowane zarówno dla osób, które zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w płacach jak i dla tych, którzy zajmują się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń. 

W trakcie szkolenia poznasz:

 • zasady, jakimi należy się kierować przy kalkulacji list płac z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w 2023r.
 • sposoby jak rozwiązywać najczęstsze problemy z naliczaniem wynagrodzeń, 
 • metody, jak uniknąć błędów, za które w razie kontroli grożą sankcje karne.

Gwarantujemy niezbędne minimum teorii i maksimum praktycznych przykładów. 

Czytaj więcej »
Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2023 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z: 

 • wynagrodzenia pracownika,
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków,
 • umów cywilnoprawnych.

Na szkoleniu krok po kroku, dowiesz się, w jaki sposób dokonywać potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby uniknąć w pracy stresu oraz ryzyka wysokich kar. Poznasz zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, jak też w przypadku zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia. W trakcie szkolenia, przećwiczysz z prowadzącą omawiane przepisy na konkretnych ćwiczeniach i przykładach zaczerpniętych z praktyki zawodowej naszej ekspert – Agnieszki Głuszko. Praktyczna część szkolenia umożliwi Ci lepsze zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potrąceń.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach w 2023 roku.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Rok 2023 to prawdziwa rewolucja w prawie pracy a co za tym idzie, także duże zmiany w ustalaniu prawa oraz naliczaniu wysokości zasiłków. Z tego powodu zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • poznasz zmiany w zakresie potrąceń z zasiłków obowiązujące od 1 marca 2023 roku, 
 • omówimy kwestie związane z nowymi zasadami rozliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • dowiesz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie dostarczania niezbędnej dokumentacji do ZUS,
 • rozwiejmy Twoje wątpliwości na temat ustalania prawa do zasiłków oraz zasadami ich wypłaty,
 • zajmiemy się zmianami w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, świadczeniami rehabilitacyjnymi oraz zasiłkiem macierzyńskim i opiekuńczym.
 • poznasz zmiany w zasiłku macierzyńskim wynikające z dyrektywy „work-life balance”

W dniu 24 sierpnia ZUS zaktualizował komentarz do ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Program szkolenia uwzględnia zmiany zawarte w sierpniowym Komentarzu ZUS!

Czytaj więcej »
Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2023 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z: 

 • wynagrodzenia pracownika,
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków,
 • umów cywilnoprawnych.

Na szkoleniu krok po kroku, dowiesz się, w jaki sposób dokonywać potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby uniknąć w pracy stresu oraz ryzyka wysokich kar. Poznasz zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, jak też w przypadku zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia. W trakcie szkolenia, przećwiczysz z prowadzącą omawiane przepisy na konkretnych ćwiczeniach i przykładach zaczerpniętych z praktyki zawodowej naszej ekspert – Agnieszki Głuszko. Praktyczna część szkolenia umożliwi Ci lepsze zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potrąceń.

Czytaj więcej »
Potrącenia komornicze z wynagrodzeń i zasiłków na liście płac w 2023 roku
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00,

Podczas szkolenia zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę na temat podstawowych zasad dokonywania potrąceń z: 

 • wynagrodzenia pracownika,
 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków,
 • umów cywilnoprawnych.

Na szkoleniu krok po kroku, dowiesz się, w jaki sposób dokonywać potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby uniknąć w pracy stresu oraz ryzyka wysokich kar. Poznasz zasady ustalania kwoty wolnej od potrąceń po przystąpieniu pracownika do PPK, jak też w przypadku zwolnienia podatkowego dla osób do 26 roku życia. W trakcie szkolenia, przećwiczysz z prowadzącą omawiane przepisy na konkretnych ćwiczeniach i przykładach zaczerpniętych z praktyki zawodowej naszej ekspert – Agnieszki Głuszko. Praktyczna część szkolenia umożliwi Ci lepsze zastosowanie poznanych regulacji prawnych w zakresie dokonywania potrąceń.

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł IV - Wszystko, co trzeba wiedzieć o zasiłkach w 2023 roku.
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00.

Rok 2023 to prawdziwa rewolucja w prawie pracy a co za tym idzie, także duże zmiany w ustalaniu prawa oraz naliczaniu wysokości zasiłków. Z tego powodu zapraszamy na praktyczne szkolenie online, na którym:

 • poznasz zmiany w zakresie potrąceń z zasiłków obowiązujące od 1 marca 2023 roku, 
 • omówimy kwestie związane z nowymi zasadami rozliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • dowiesz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie dostarczania niezbędnej dokumentacji do ZUS,
 • rozwiejmy Twoje wątpliwości na temat ustalania prawa do zasiłków oraz zasadami ich wypłaty,
 • zajmiemy się zmianami w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, świadczeniami rehabilitacyjnymi oraz zasiłkiem macierzyńskim i opiekuńczym.
 • poznasz zmiany w zasiłku macierzyńskim wynikające z dyrektywy „work-life balance”

W dniu 24 sierpnia ZUS zaktualizował komentarz do ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Program szkolenia uwzględnia zmiany zawarte w sierpniowym Komentarzu ZUS!

Czytaj więcej »
Lista płac w 2023 w praktyce moduł II - Wynagrodzenie za urlop lub ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Miasto: Online w godz. 10:00 - 15:00

Chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo zastosować najważniejszą zasadę KP „pracownik ma otrzymać wynagrodzenie w takiej wysokości jakby w tym czasie świadczył pracę”. Wynagrodzenie za urlop jest gwarantowanym przywilejem pracownika wynikającym z kodeksu pracy, a jego prawidłowe wyliczenie sprawia wielu osobom kłopot. Dlatego zapraszam na szkolenie online, na którym:

 • poznasz zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop - co pozwoli Ci uniknąć kłopotliwych korekt ma liście płac;
 • dowiesz się, jakich składników wynagrodzenia nie przyjmujemy do ustalenia wynagrodzenia za urlop, a które należy uwzględnić;
 • nauczysz się jak prawidłowo obliczać wynagrodzenie za urlop ze stałych oraz zmiennych elementów;
 • policzysz ze mną na konkretnych zadaniach, czy zmiana w składnikach wynagrodzenia wpływa na wynagrodzenie za urlop;
 • dowiesz się, w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop, jeśli pracownik zawarł kolejną umową o pracę;
 • zobaczysz w jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany bezpośrednio po długiej absencji chorobowej lub urlopie macierzyńskim i rodzicielskim?
 • dowiesz się jak zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia przy zmienny składnikach, wpływa na jego wysokość;
 • wyliczymy wspólnie w zadaniach, bazujących na moim doświadczeniu zawodowym, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Dlaczego to takie ważne? Przećwiczysz w praktyce przepisy omawiane na szkoleniu lub rozwiążemy konkretny przykład z Twojej praktyki zawodowej.
 • omówię z Tobą rozwiązania wykonywanych zadań - dzięki czemu rozwiejesz do końca swoje ewentualne wątpliwości.
Czytaj więcej »