Szkolenia otwarte

Prawo pracy - rewolucyjne zmiany w 2023/2024 roku

Rok 2023, to ogromne zmiany Kodeksu pracy. Weź udział w praktycznym szkoleniu online, na którym dowiesz się:

 • Jak minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wpłynie na inne świadczenia pracownicze; 
 • Na jakim etapie zmian znajduje się obecnie ustawa o sygnalistach;
 • Co w praktyce zmieni wdrożenie Dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych;
 • Jakie obowiązki za pracodawców nałoży Dyrektywa o jawności wynagrodzeń, zwaną także „dyrektywą równości płac”
 • Co zmieniło się w kontekście zatrudniania pracowników młodocianych;
 • Jak interpretować wzmocnioną ochronę pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę;
 • Jakie zmiany wprowadzono w kodeksie pracy w związku z pracą zdalną;
 • Co zmieniło się w zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników;
 • Jak prawidłowo wdrożyć zmiany uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych;
 • Co w praktyce oznaczają nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.

Kategoria: Kadry i płace
Prowadzący:
Szkolenie otwarte
Cena standardowa: 390.00 zł
 • 07.12.2023Online, w godz. 10:00 - 15:00.
  270.00 zł - Cena promocyjna przy zapisie do 6 grudnia
  Zapisz się »

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W 2023 ROKU

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku, wpłynęła także na sposób rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem oraz informacje zawarte w świadectwie pracy.  Zobacz, co zmieniło się od 26.04.2023 r. oraz zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy 22.09.2023 roku. Weź udział w szkoleniu, w trakcie którego omówimy:

 • Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem;
 • Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r;
 • Zmiany w świadectwie pracy;
 • Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę.

Kategoria: Kadry i płace
Prowadzący:
Szkolenie otwarte
Cena standardowa: 390.00 zł
 • 08.12.2023Online w godz. 10:00 - 15:00.
  270.00 zł - Cena promocyjna przy zapisie do 7 grudnia
  Zapisz się »

Dokumentacja pracownicza w 2023 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.

Duża nowelizacja kodeksu pracy, wpłynęła znacząco na zawartość i treść, prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Omówimy nowe wzory dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 2023 roku:

 • Dokumenty związane z wnioskowaniem lub zlecaniem pracy zdalnej;
 • Umowa o pracę – nowe wzory dokumentów;
 • Informacja o warunkach zatrudnienia – poszczególne składowe dokumentu m.in. wymiar czasu pracy, przerwy w pracy, odpoczynki, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, procedurze przyznawania szkoleń;
 • Informacje o zmianie siedziby pracodawcy, instytucjach zabezpieczenia społecznego, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub porozumieniem zbiorowym
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich;
 • Nowe dokumenty związane z udzielaniem pracy zdalnej – polecenia pracy zdalnej, porozumienia pracy zdalnej, oświadczenie o przestrzeganiu zasad bhp na pracy zdalnej);
 • Dokumentacja związana z badaniem trzeźwości pracownika – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej.a

Kategoria: Kadry i płace
Prowadzący:
Szkolenie otwarte
Cena standardowa: 370.00 zł
 • 13.12.2023Online, w godz. 10:00 - 15:00.
  270.00 zł - Cena promocyjna przy zapisie do 7 grudnia
  Zapisz się »

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobingowi i dyskrymiancji, np. umieszczając odpowiednie zapisy w regulaminie pracy. W przypadku, kiedy pracodawca sam dopuścił się mobbingu lub tolerował tego typu zachowania wśród swoich pracowników, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć problemów związanych tego typu zrachowaniami lub też wykazywaniem przed sądem, ze realne działania antymobingowe wdrożone w firmie były skuteczne, weź udział w praktycznym szkoleniu na którym poznasz obowiązki leżące po stronie pracodawcy i kadry kierowniczej mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w firmie. 

 

Kategoria: Kadry i płace
Szkolenie otwarte
Cena standardowa: 290.00 zł
 • 14.12.2023Online, w godz. 10:00 - 13:00
  220.00 zł - Cena promocyjna przy zapisie do 13 grudnia
  Zapisz się »

Czas pracy w 2023 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych

Czas pracy w 2023 roku, w praktycznych zadaniach dla zaawansowanych, to szkolenie, które umożliwi Ci sprawdzenie, czy umiesz prawidłowo zinterpretować i zastosować w praktyce, znane Ci dobrze przepisy a co najważniejsze poznasz stanowiska PIP, Resoru pracy oraz SN w dyskusyjnych kwestiach. W trakcie szkolenia rozwiążesz z naszą ekspert, Iwoną Wołkiewicz zadania m. in z zakresu:

 • sporządzania prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym, równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy zmianowej, oraz pracowników niepełnoetatowych, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel; 
 • sposobów rekompensaty godzin nadliczbowych – stanowiska PIP, Resortu Pracy, SN
 • rozliczania czasu pracy pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności – stanowisko Ministerstwa Pacy i PIP; 
 • rozliczania czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku. 

Sprawdź szczegółowy program szkolenia i zgłoś się już dziś!

Kategoria: Kadry i płace
Prowadzący:
Szkolenie otwarte
Cena standardowa: 370.00 zł
 • 15.12.2023Online, w godz. 10:00 - 15:00.
  250.00 zł - Cena promocyjna przy zapisie do 14 grudnia
  Zapisz się »

KOREKTY DOKUMENTACJI PŁACOWYCH I KONSEKWENCJE DLA ROZLICZEŃ Z ZUS, US, PRACOWNIKIEM I ZLECENIOBIORCĄ

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt dokumentacji płacowej, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt dokumentacji płacowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty dokumentacji płacowej,
 • procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS i US.

Kategoria: Kadry i płace
Prowadzący:
Szkolenie otwarte
Cena standardowa: 290.00 zł
 • 22.01.2024Online w godz. 10:00 - 15:00
  290.00 zł - Cena promocyjna przy zapisie do 18 stycznia
  Zapisz się »