SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA ROK 2023 – ROZLICZENIA ŚRODOWISKOWE I RAPORT DO KOBIZE

Kategoria: Ochrona środowiska

Opis szkolenia:

Pierwszy kwartał to tradycyjnie czas przygotowania i złożenia raportów o korzystaniu ze środowiska. I pomimo, że jest to obowiązek trwający od dawna to w ostatnich latach wprowadzono w nim znaczące zmiany, a w ślad za nimi pojawiły się kluczowe pytania:

 • Czy moja firma musi złożyć raport za korzystanie ze środowiska?
 • Czy jeśli firma złożyła rozliczenie środowiskowego to wypełniła już wszystkie obowiązki w tym zakresie?
 • Czy moja firma musi złożyć raport do KOBiZE?
 • Czy przy obliczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska mogę korzystać z dawnych dobrze znanych metod?
 • Ślad węglowy – czy ma to coś wspólnego z raportem do KOBiZE?

Jeśli chcecie Państwo nie tylko uzyskać odpowiedź na powyższe pytania, ale też być na bieżąco ze wszystkimi zmianami sposobu rozliczeń rocznych za korzystanie ze środowiska i prawidłowo wypełnić raport do KOBiZE zapraszamy na szkolenie online.

Cele szkolenia

Jeśli chcesz bezstresowo (bez kłopotów i wątpliwości) przygotować się do rozliczeń, które obowiązują przedsiębiorcę w zakresie ochrony środowiska za rok 2023 zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Czy wiecie Państwo, że:

 • Złożenie raportu do marszałka to nie wszystko….
 • Za 2023r. już nie rozlicza się opłaty za korzystanie ze środowiska ryczałtowo
 • Nawet jeden samochód służbowy w firmie to powód do rejestracji w KOBiZE
 • Uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzacji (także samochodu) wymaga opłat środowiskowych
 • Państwa firma może nie podlegać obowiązkowi wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska, a nawet nie musi składać sprawozdania

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • pracowników, wyznaczonych do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prelegenci:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu.

Od ponad10 lat prowadzi szkolenia związane z gospodarką odpadami i szeroko pojętą ochroną środowiska, cenioną przez uczestników za dużą wiedzę merytorycznąi  doświadczenie praktyczne, zdobyte m.in. w wieloletniej pracy jako redaktor merytoryczny w wydawnictwie Wiedza i Praktyka odpowiedzialny za wszystkie publikacje wydawnictwa z ochrony środowiska.

Czytaj więcej »

Program:

Online w godz. 10:00 - 13:00 08.11.202310:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00 13.12.202310:00:00 - 15:00:00
Online w godz. 10:00 - 13:00. 24.01.202410:00:00 - 15:00:00

PROGRAM SZKOLENIA:

1)    Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2023

 • Podstawy prawne dot. opłat za korzystanie ze środowiska
 • Jakie rodzaje działalności podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska?
 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – kiedy jest wymagane
 • Opłaty za poszczególne korzystanie ze środowiska:
 • emisja gazów i pyłów do powietrza:
 • emisja zorganizowana
 • emisja niezorganizowana
 • pobór wody powierzchniowej i podziemnej
 • odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych, wód chłodniczych i pozostałych oraz wód opadowych i roztopowych opłaty za odpady.
 • Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych - jakie dane będą potrzebne do rozliczeń?
 • Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za rok 2022, zmiany w naliczaniu opłat;
 • Przypadki szczególne
  • Emisje z samochodów służbowych – kiedy podlegają opłacie?
  • Czy uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzacji wymaga opłat środowiskowych?
 • Emisję z procesów produkcyjnych – jak obliczyć emisję korzystając z kart charakterystyki substancji?
 • Powiązanie opłat za korzystanie ze środowiska z raportem do KOBiZE – nowe wymogi-– jak wykonać spójne sprawozdania?
 • Opłaty podwyższone– kiedy powstaje obowiązek ich naliczenia?
 • Sankcje za niezłożenie rozliczenia i wniesienia opłaty.
 • Kiedy nie wnosi się opłaty za korzystanie ze środowiska, a kiedy nie trzeba składać sprawozdania rocznego.
 •  

2)    Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami):

 • Kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań;
 • Ostanie i planowane zmiany w systemie raportowania i rejestracji w KOBiZE.
 • Zasady sporządzania raportu do KOBIZE krok po kroku
  • Jakie dane należy zgromadzić dla określenia źródeł i wielkości emisji
  • Emisja zorganizowana i niezorganizowana, emisja z instalacji i innych źródeł – jak praktycznie przyporządkować emisje to tych definicji
  • Metody określania emisji – ryczałtowa wskaźnikowa – kiedy można korzystać ze wskaźników KOBiZE
 • Przypadki szczególne:
  • Raport dla użytkowników kotłów o mocy do 5MW;
  • Raport w przypadku emisji tylko z e środków transportu;
  • Jak raportować klimatyzacje w KOBiZE.
 • Zakładka „Opłaty” w KOBiZE – wykorzystanie praktyczne
 • Najczęściej popełniane błędy w rejestracji i raportowaniu.
 • Zaostrzona kontrola danych wprowadzanych do KOBiZE – wezwania korekty i złożenia zaległych raportów
 • Ślad węglowy działalności gospodarczej - jak wykorzystać dane z opłat i KOBiZE do obliczania śladu węglowego organizacji?

Lokalizacja i termin:

Online w godz. 10:00 - 13:00
08.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
13.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 13:00.
24.01.2024
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 390.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online w godz. 10:00 - 13:00
08.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
13.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 13:00.
24.01.2024
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.