ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W 2023 ROKU

Kategoria: Kadry i płace

Opis szkolenia:

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku, wpłynęła także na sposób rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem oraz informacje zawarte w świadectwie pracy.  Zobacz, co zmieniło się od 26.04.2023 r. oraz zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy 22.09.2023 roku. Weź udział w szkoleniu, w trakcie którego omówimy:

 • Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem;
 • Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r;
 • Zmiany w świadectwie pracy;
 • Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ustanie stosunku pracy – wygaśnięcie i rozwiązanie – podstawowa różnica
 2. Kiedy pracodawca ma podać pracownikowi informację o przyczynie rozwiązania umowy o pracę lub nie nawiązania kolejnej umowy o pracę – umowa na okres próbny
 3. Obowiązek podania przyczyny w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony
 4. Co należy rozumieć przez zakaz prowadzenia działań przygotowawczych do zwolnienia pracownika
 5. Wypowiedzenie zmieniające i skutki odmowy przyjęcia nowych mniej korzystnych warunków zatrudnienia
 6. Jakimi kryteriami kierować się w przypadku doboru pracowników do zwolnień grupowych
 7. Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
 8. W jakiej postaci i w jaki sposób rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę.
 9. Jak ustalać rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia
 10. Kwalifikowanie przyczyn do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem a bez wypowiedzenia
 11. Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracy a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r.
 12. Zmiany w świadectwie pracy
 13. Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę

 

Prelegenci:

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner.

Czytaj więcej »

Program:

Online w godz. 10:00 - 15:00 25.10.202310:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00 27.11.202310:00:00 - 15:00:00
Online w godz. 10:00 - 15:00. 08.12.202310:00:00 - 15:00:00

 1. Ustanie stosunku pracy – wygaśnięcie i rozwiązanie – podstawowa różnica
 2. Kiedy pracodawca ma podać pracownikowi informację o przyczynie rozwiązania umowy o pracę lub nie nawiązania kolejnej umowy o pracę – umowa na okres próbny
 3. Obowiązek podania przyczyny w wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony
 4. Co należy rozumieć przez zakaz prowadzenia działań przygotowawczych do zwolnienia pracownika
 5. Wypowiedzenie zmieniające i skutki odmowy przyjęcia nowych mniej korzystnych warunków zatrudnienia
 6. Jakimi kryteriami kierować się w przypadku doboru pracowników do zwolnień grupowych
 7. Wybór optymalnego sposobu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
 8. W jakiej postaci i w jaki sposób rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę.
 9. Jak ustalać rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia
 10. Kwalifikowanie przyczyn do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem a bez wypowiedzenia
 11. Grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracy a nakaz sądu a obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego wyroku sądu zmiany od 22.09.2023 r.
 12. Zmiany w świadectwie pracy
 13. Przydatne orzecznictwo sądowe w podejmowaniu decyzji przy rozwiązywaniu umów o pracę

Lokalizacja i termin:

Online w godz. 10:00 - 15:00
25.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
27.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 15:00.
08.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 390.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online w godz. 10:00 - 15:00
25.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
27.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 15:00.
08.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.