KOREKTY DOKUMENTACJI PŁACOWYCH I KONSEKWENCJE DLA ROZLICZEŃ Z ZUS, US, PRACOWNIKIEM I ZLECENIOBIORCĄ

Kategoria: Kadry i płace

Opis szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt dokumentacji płacowej, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, US, pracownika i zleceniobiorcy, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

  • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt dokumentacji płacowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty dokumentacji płacowej,
  • procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS i US.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie korygowania dokumentacji płacowej. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z korektami dokumentacji płacowej, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Prelegenci:

Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę.

Czytaj więcej »

Program:

Online w godz. 10:00 - 13:00 23.02.202410:00:00 - 15:00:00

1.    Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu pracownikowi/zleceniobiorcy nienależnie pobranych składek emerytalno – rentowych i niedopłaty składki zdrowotnej?
2.    Jak dokonać korekty w przypadku niedopłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nadpłaty składki zdrowotnej?
3.    Jakie są skutki opłacenia przez pracodawcę/zleceniodawcę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych finansowanych przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę – nowe stanowisko MF?
4.    Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
5.    Jak dokonać korekty w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
6.    W jaki sposób odzyskać z US nadpłaconą zaliczkę na podatek?
7.    Jak zamiana wypłaty wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy wpływa na naliczoną zaliczkę na podatek?
8.    Jak postąpić w przypadku niedopłaty podatku?
9.    Jak dokonać korekty w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika/zleceniobiorcę i byłego pracownika/zleceniobiorcę?
10.    Jak dokonać korekty w przypadku błędnego naliczenia wynagrodzenia (zawyżenie i zaniżenie wypłaty)?
11.    Jak dokonać korekty w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
12.    Jak dokonać korekty w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
13.    Jak dokonać korekty w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
14.    Sesja pytań i odpowiedzi
 

Lokalizacja i termin:

Online w godz. 10:00 - 13:00
23.02.2024
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 290.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

  • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online w godz. 10:00 - 13:00
23.02.2024
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.