Dokumentacja pracownicza w 2024 roku z uwzględnieniem stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO.

Kategoria: Kadry i płace

Opis szkolenia:

Chcesz dowiedzieć się czy dokumentacja Twoich pracowników jest kompletna i prowadzona zgodnie z przepisami prawa? Zainwestuj w szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Na szkoleniu:

✔ Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić dokumentację Twoich pracowników dzięki czemu unikniesz stresu w razie kontroli PIP i OUDO.

✔ Zobaczysz jak określać formę i warunki umowy o pracę. Dlaczego to takie ważne? Pozbędziesz się problemów z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe, danymi osoby zastępującej w umowie na zastępstwo. Dowiesz się, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę;

✔ Nauczysz się jak prawidłowo ewidencjonować czas pracy dzięki czemu będziesz wiedzieć czy można prowadzić ją w formie papierowej czy elektronicznie, jak prowadzić ewidencję czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy;

✔ Opowiem Ci czym różnią się dane osobowe dla celów RODO osoby ubiegającej się o pracę i pracownika. Co dzięki temu zyskasz? Będziesz wiedzieć które dane są dane obowiązkowe, a które dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)

✔ Odpowiem na Twoje najważniejsze pytania dotyczące świadectwa pracy, co pozwoli Ci rozróżniać i prawidłowo stosować terminy takie jak data wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Program szkolenia:

 1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podział dokumentacji pracowniczej
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 3. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej – szczególne przypadki
 4. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)
 5. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 6. Forma i warunki umowy o pracę - problemy z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dane osoby zastępującej w umowie na zastępstwo, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę
 7. Świadectwo pracy – nowy wzór, termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, archiwizacja świadectwa pracy – szczególne przypadki
 8. Część D Akt osobowych – archiwizacja dokumentów, zacieranie kary po roku nienagannej pracy
 9. Część E Akt osobowych – dokumentacja związana z badaniem trzeźwości
 10. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - główny podział
 11. Ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie, ewidencja czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 12. Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 13. Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie z postaci elektronicznej
 14. Ewidencja odzieży roboczej przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 15. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne dla pracowników
 16. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 17. Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze itp.)
 18. Dokumentacja związana z pracą zdalną – wnioski, oświadczenia, polecenia
 19. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – elementy składowe
 20. Umowy o pracę – wzory druków w związku ze zmianami w kodeksie pracy
 21. Wnioski o uprawnienia rodzicielskie
 22. Wnioski o zwolnienie na siłę wyższą i urlop opiekuńczy

Zamów teraz szkolenie online: Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO. Zapraszam serdecznie, Iwona Wołkiewicz.

Prelegenci:

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner.

Czytaj więcej »

Program:

Online, w godz. 10:00 - 15:00 28.09.202310:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00 26.10.202310:00:00 - 15:00:00
Online w godz. 10:00 - 15:00. 23.11.202310:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00. 13.12.202310:00:00 - 15:00:00

 1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podział dokumentacji pracowniczej
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 3. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej – szczególne przypadki
 4. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)
 5. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 6. Forma i warunki umowy o pracę - problemy z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dane osoby zastępującej w umowie na zastępstwo, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę
 7. Świadectwo pracy – nowy wzór, termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, archiwizacja świadectwa pracy – szczególne przypadki
 8. Część D Akt osobowych – archiwizacja dokumentów, zacieranie kary po roku nienagannej pracy
 9. Część E Akt osobowych – dokumentacja związana z badaniem trzeźwości
 10. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - główny podział
 11. Ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie, ewidencja czasu pracy kadry zarządzającej, pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy
 12. Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 13. Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie z postaci elektronicznej
 14. Ewidencja odzieży roboczej przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 15. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne dla pracowników
 16. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 17. Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze itp.)
 18. Dokumentacja związana z pracą zdalną – wnioski, oświadczenia, polecenia
 19. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – elementy składowe
 20. Umowy o pracę – wzory druków w związku ze zmianami w kodeksie pracy
 21. Wnioski o uprawnienia rodzicielskie
 22. Wnioski o zwolnienie na siłę wyższą i urlop opiekuńczy

Lokalizacja i termin:

Online, w godz. 10:00 - 15:00
28.09.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
26.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 15:00.
23.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00.
13.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 370.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online, w godz. 10:00 - 15:00
28.09.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
26.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 15:00.
23.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00.
13.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.