BAZA DANYCH O ODPADACH – NOWE WYMOGI W 2023 ROKU

Kategoria: Ochrona środowiska

Opis szkolenia:

Baza danych o odpadach (BDO) funkcjonuje w pełnym wymiarze już od 2022 r., nie oznacza to jednak, że wypełnienie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych nałożonych na podmioty gospodarcze nie nastręcza już żadnych wątpliwości. W przepisach dotyczących zarówno wymogów rejestracyjnych jak i sprawozdawczych wciąż wprowadzane są zmiany. Kilka takich zmian wprowadzono także w 2023 r. - 24 maja 2023 roku weszła w życie kolejna obszerna nowelizacja ustawy o odpadach.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła to:

W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.
 • Więcej podmiotów (np. handel, gastronomia) zobowiązanych do rejestracji w BDO
 • Więcej podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłaty rejestrowej BDO oraz rocznej BDO
 • Nowe zasady doręczania pism za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO
 • Kolejne zmiany w rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO

A to tylko najważniejsze zmiany. Wprowadzono ich o wiele więcej np.

 • Od 6 stycznia 2023 roku obowiązuje nowy poszerzony katalog podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a także zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.
 • W 2022 r. zmieniony został przepis, w oparciu o który możliwe jest przyjęcie i przekazanie odpadów w systemie BDO bez karty przekazania odpadów (KPO).
 • Skończył się okres przejściowy dla wprowadzenia nowych wymogów dotyczących magazynowania odpadów przez wytwórców odpadów oraz prowadzących profesjonalne zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zapraszamy na webinarium, w trakcie którego:

 • Omówimy wymienione zmiany i przedstawimy kolejne planowany zmiany w przepisach;
 • Omówione zostaną także wszystkie wymogi i przekazane zostaną informacje  niezbędne dla prawidłowego złożenia sprawozdań rocznych w bazie BDO. A jest to o tyle ważne, że obowiązują nowe przepisy, które rozszerzyły katalog administracyjnych kar pieniężnych dla wytwórców odpadów oraz gospodarujących odpadami. Aktualnie minimalna kara pieniężna to już 1000 zł. Może być ona nałożona na podmiot gospodarczy za nieprowadzenie ewidencji odpadów czy prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Webinarium adresowane jest do:

 • pracowników przedsiębiorstw prywatnych, specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. gospodarki odpadami
 • osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe w firmach wprowadzających produkty na rynek, szczególnie produkty w opakowaniach
 • pracowników jednostek handlu detalicznego lub hurtowego rozliczających opłatę recyklingową
 • wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I Czy muszę się rejestrować w BDO i jakie obowiązki to na mnie nakłada ?

 • Wprowadzający produkty, opakowania i produkty w opakowaniach;
 • Organizacje odzysku;
 • Wytwarzający, zbierający i przetwarzający odpady;
 • Jednostki handlu detalicznego lub hurtowego obowiązane do rozliczeń opłaty recyklingowej;
 • Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 
 • Podmioty handlowe oraz gastronomiczne udostępniających swoim klientom opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Moduł II Najnowsze zmiany w wymogach dotyczących gospodarki odpadami

 • Zmiany hierarchii postępowania z odpadami – nowe pozycje w BDO
 • Odpad powstający w instalacji i poza nią
 • Nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów
 • Odpady komunalne – nowa definicja co zmienia w ewidencji odpadów
 • Uwaga – nowe sankcje za prowadzenia ewidencji odpadów w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym i nie tylko….
 • Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling – wersja papierowa czy elektroniczna?
 • Selektywna zbiórka odpadów budowlanych – kogo to dotyczy i od kiedy będzie obowiązywać?

Moduł III Aktualna funkcjonalność  BDO i planowane zmiany

Moduł IV Sprawozdania roczne

 • Składanie samodzielnie czy przez podmiot inny - kiedy możliwe?
 • Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (podmioty składające sprawozdanie, poruszanie się po systemie BDO, proces tworzenia i składania sprawozdania)
 • Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (podmioty składające sprawozdanie, poruszanie się po systemie BDO, proces tworzenia i składania sprawozdania)

Moduł IV 10 najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach do BDO - jak je naprawić!

Moduł V Pytania i wątpliwości uczestników webinarium

Prelegenci:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska. Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska, szczególnie w interpretacjach prawnych z tego zakresu.

Od ponad10 lat prowadzi szkolenia związane z gospodarką odpadami i szeroko pojętą ochroną środowiska, cenioną przez uczestników za dużą wiedzę merytorycznąi  doświadczenie praktyczne, zdobyte m.in. w wieloletniej pracy jako redaktor merytoryczny w wydawnictwie Wiedza i Praktyka odpowiedzialny za wszystkie publikacje wydawnictwa z ochrony środowiska.

Czytaj więcej »

Program:

Online w godz. 10:00 - 15:00 25.10.202310:00:00 - 15:00:00
Online, w godz. 10:00 - 15:00 29.11.202310:00:00 - 15:00:00
Online w godz. 10:00 - 15:00. 20.12.202310:00:00 - 15:00:00

Moduł I Czy muszę się rejestrować w BDO i jakie obowiązki to na mnie nakłada ?

 • Wprowadzający produkty, opakowania i produkty w opakowaniach;
 • Organizacje odzysku;
 • Wytwarzający, zbierający i przetwarzający odpady;
 • Jednostki handlu detalicznego lub hurtowego obowiązane do rozliczeń opłaty recyklingowej;
 • Odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 
 • Podmioty handlowe oraz gastronomiczne udostępniających swoim klientom opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Moduł II Najnowsze zmiany w wymogach dotyczących gospodarki odpadami

 • Zmiany hierarchii postępowania z odpadami – nowe pozycje w BDO
 • Odpad powstający w instalacji i poza nią
 • Nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów
 • Odpady komunalne – nowa definicja co zmienia w ewidencji odpadów
 • Uwaga – nowe sankcje za prowadzenia ewidencji odpadów w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym i nie tylko….
 • Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling – wersja papierowa czy elektroniczna?
 • Selektywna zbiórka odpadów budowlanych – kogo to dotyczy i od kiedy będzie obowiązywać?

Moduł III Aktualna funkcjonalność  BDO i planowane zmiany

Moduł IV Sprawozdania roczne

 • Składanie samodzielnie czy przez podmiot inny - kiedy możliwe?
 • Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (podmioty składające sprawozdanie, poruszanie się po systemie BDO, proces tworzenia i składania sprawozdania)
 • Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (podmioty składające sprawozdanie, poruszanie się po systemie BDO, proces tworzenia i składania sprawozdania)

Moduł IV 10 najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach do BDO - jak je naprawić!

Moduł V Pytania i wątpliwości uczestników webinarium

Lokalizacja i termin:

Online w godz. 10:00 - 15:00
25.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
29.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 15:00.
20.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

Cena:

Cena standardowa: 370.00 zł


W ramach opłaty za szkolenie online otrzymasz:

 • udział w szkoleniu online w czasie rzeczywistym oraz możliwość zadawania pytań prowadzącemu za pośrednictwem czatu,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • certyfikat udziału w szkoleniu w formie elektronicznej.

Rejestracja:

Online w godz. 10:00 - 15:00
25.10.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online, w godz. 10:00 - 15:00
29.11.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.
Online w godz. 10:00 - 15:00.
20.12.2023
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.