WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ WYSOKOŚĆ MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ W 2024 ROKU

Data dodania: 18.09.2023 Kategoria: Prawo pracy

W dniu15 września 2023 roku, w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1893) opublikowano

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, płaca minimalna wzrośnie w 2024 roku dwukrotnie:

  • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – jej wysokość wyniesie 4.242 zł brutto,
  • Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – jej wysokość wyniesie 4.300 zł brutto.

Rozporządzenie ustanawia również nową minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych. Podobnie jak płaca minimalna, stawka godzinowa podlega zmianie dwa razy w roku. Zgodnie z rozporządzeniem, wynagrodzenie godzinowe osiągnie następujące kwoty:

  • Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – jej wysokość wyniesie 27,70 zł brutto,
  • Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – jej wysokość wyniesie 28,10 zł brutto.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.