OD 21 LUTEGO, PRACODAWCY MOGĄ KONTROLOWAĆ TRZEŹWOŚĆ SWOICH PRACOWNIKÓW

Data dodania: 28.02.2023 Kategoria: Prawo pracy

W ubiegłym tygodniu, weszły w życie przepisy, które precyzują zasady badania trzeźwości w miejscu  pracy. Kontrolę poziomu alkoholu w organizmie, pracodawca może przeprowadzić alkomatem. 

Czy pracownik ma prawo odmówić dmuchania w alkomat?

Do tej pory, wyrywkowe badanie alkomatem bez zgody pracownika mogło być traktowane jako naruszenie jego dobra osobistego. Obecnie, jeśli regulacje wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości, pracodawcy mogą przy użyciu alkomatu sprawdzać swoich pracowników. W innych sytuacjach, kiedy zasad tych nie określa wewnątrzzakładowa procedura,  kontrolę przeprowadzi policja. Takie same rozwiązania dotyczą także podejrzenia zażycia narkotyków.

W jakich przepisach wewnątrzzakładowych ustala się kontrolę trzeźwości?

Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w

  • układzie zbiorowym pracy;
  • regulaminie pracy;
  • obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem.

Czy policja ma prawo do kontroli trzeźwości?

Tak, zgodnie z art. 74 § 3 Kodeksu Postępowania Karnego, policja ma prawo, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, poddać osobę kontroli za zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kiedy pracodawca może zbadać pracownika alkomatem?

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia.

Badanie trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Ważne jest także, aby alkomat posiadał za pomocą ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Co, jeśli badanie alkomatem przez pracodawcę, wykaże obecność alkoholu u pracownika?

Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w jego organizmie. Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania pracownika o niedopuszczeniu do pracy, może to zrobić w dowolnej formie, także ustnej.

Co, jeśli badanie alkomatem nie wykaże alkoholu w organizmie pracownika?

W przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się także:

  • Jak pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, w przypadku pracy zdanej?
  • W jaki sposób pracodawca może kontrolować pracowników na obecność innych środków odurzających?
  • Jakie zapisy powinny zostać dodane do regulaminu pracy?
  • Co powinna zawierać procedura badania trzeźwości pracowników?

Weź udział w praktycznym szkoleniu: Prawo pracy - nowe regulacje i nadchodzące zmiany w 2023 roku. Szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ