1 czerwca upływa termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty rocznej składki zdrowotnej za 2023 rok

Data dodania: 30.05.2023 Kategoria: Prawo pracy

Jak uzyskać zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej?

Aby uzyskać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – należy przesłać do ZUS druk RZS-R. Wniosek ten, dostępny jest na Platformie na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. UWAGA! Termin jego na jego złożenie upływa 1 czerwca 2023 roku.

Wniosek o zwrot nadpłaty, która wynika z rocznego rozliczenia zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na PUE ZUS na drugi dzień po identyfikacji z kontem płatnika/ubezpieczonego dokumentu z rocznym rozliczeniem.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty w ZUS?

Wniosek o zwrot na PUE jest udostępniony w widoku Dokumenty i wiadomości, sekcja Dokumenty robocze na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Wypełniony wniosek należy sprawdzić, podpisać i przesłać do ZUS. 

W jaki sposób nadpłata składki zdrowotnej jest zwracana?

Przed podpisaniem i wysłaniem koniecznie jest potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot. Jeżeli rachunek bankowy, na który powinien być dokonany zwrot nie jest zapisany na koncie w ZUS, aby go dodać należy złożyć dokument ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

Co w sytuacji, gdy płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty składki rocznej (RZS-R)?

W sytuacji, gdy płatnik składek nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty rocznej (RZS-R) w określonym terminie, tj. do 1 czerwca 2023 i nie posiada zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy tę nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 roku.