Najbliższe wydarzenia

SYGNALIŚCI – ZASADY WPROWADZANIA PRZEZ PRACODAWCÓW PROCEDURY ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH NARUSZEŃ PRAWA W ZAKŁADZIE PRACY

Państwa członkowskie UE powinny wprowadzić przepisy niezbędne do wypełnienia obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń przez Sygnalistów, do dnia 17 grudnia 2023 r. Obecnie, na wniosek Komisji Europejskiej, przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie przeciwko Polsce. W skardze Komisja Europejska wnosi o nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej zapłaty na rzecz Komisji kary. Skutkiem tego, Rząd przyspiesza prace nad ustawą, w związku z toczącym sie przeciwko Polsce postępowaniem. Zgodnie z zapowiedziami, ustawa wdrażająca sygnalistów ma zostać uchwalona jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku, wejdzie więc w życie zapewne w maju lub czerwcu 2024. Przygotuj się na nadchodzące zmiany na szkoleniu, na którym dowiesz się m. in.:

 • Jakie naruszenia prawa mogą być zgłaszane przez sygnalistę;
 • Dlaczego tak ważne dla pracodawców jest stworzenie wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa; 
 • Jak prawidłowo przygotować procedurę zgłoszeń wewnętrznych;
 • Jakie konsekwencje grożą pracodawcy w przypadku niedostosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.

Sprawdź szczegóły »

Kategoria: Kadry i płace

Szkolenie otwarte
Cena standardowa: 420.00 zł
 • 10.06.2024Online w godz. 10:00 - 13:00
  320.00 zł - Cena promocyjna przy zapisie do 7 czerwca
  Zapisz się »

INTRASTAT W PRAKTYCE

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat podstaw prawnych, składania, korygowania oraz anulowania deklaracji INTRASTAT. Weź udział w szkoleniu online, na którym poznasz:

 • Podstawy prawne systemu INTRASTAT; 
 • Zasady wypełniania deklaracji i ich korekty, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2023 roku;
 • Zasady korzystania z platformy PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych);
 • Sposób dokonywania zgłoszenia INTRASTAT oraz komunikacja z SISC (Systemy Informatyczne Skarbowo- Celne).
 • Krok po kroku, w jaki sposób wypełnić deklarację INTRASTAT w formie elektronicznej, bezpłatny program Istat.
 • Omówienie konkretnych przypadków z praktyki zawodowej naszego eksperta;
 • Odpowiedzi na konkretne pytania, dotyczące składania deklaracji INTRASTAT w Twojej firmie.

Sprawdź szczegóły »

Kategoria: Rachunkowość

Prowadzący:
Szkolenie otwarte
Cena standardowa: 420.00 zł
 • 12.06.2024Online, w godz. 10:00 - 15:00
  320.00 zł - Cena promocyjna przy zapisie do 11 czerwca
  Zapisz się »

Najnowsze artykuły

WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ ORAZ WYSOKOŚĆ MINIMALNEJ STAWKI GODZINOWEJ W 2024 ROKU

W dniu15 września 2023 roku, w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1893). opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.
Czytaj więcej »

ISTOTNE ZMIANY W ZAKRESIE USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Przychody z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z pracodawcą powinny być wliczane podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego niezależnie od tego, czy dana umowa zlecenia wygasła, czy trwa.
Czytaj więcej »

ZUS WSTRZYMA WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, UCHODŹCOM Z UKRAINY, NIEZWŁOCZNIE PO OPUSZCZENIU PRZEZ NICH TERYTORIUM POLSKI

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku utraty przez obywatela Ukrainy legalnego prawa pobytu na terytorium Polski, ZUS pozbawia go prawa do świadczenia wychowawczego. Pamiętajcie, że Uchodźcy opuszczający nasz kraj, nawet na 1 dzień, muszą przestrzegać ważnych procedur podczas powrotu do Polski
Czytaj więcej »

1 czerwca upływa termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty rocznej składki zdrowotnej za 2023 rok

Aby uzyskać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej – należy przesłać do ZUS druk RZS-R. Wniosek ten, dostępny jest na Platformie na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. UWAGA! Termin jego na jego złożenie upływa 1 czerwca 2023 roku.
Czytaj więcej »

UWAGA! w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja, pozycja 912, opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Zgodnie z opublikowanym dokumentem, w świadectwie pracy będziemy wykazywać: ilość dni lub godzin wykorzystanego zwolnienia wskutek działania siły wyższej, ilość dni wykorzystanego urlopu opiekuńczego oraz okazjonalnej pracy zdalnej. Wynika to z faktu, że wszystkie te uprawnienia liczone są w skali roku kalendarzowego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Czytaj więcej »

OD 21 LUTEGO, PRACODAWCY MOGĄ KONTROLOWAĆ TRZEŹWOŚĆ SWOICH PRACOWNIKÓW

W ubiegłym tygodniu, weszły w życie przepisy, które precyzują zasady badania trzeźwości w miejscu  pracy. Kontrolę poziomu alkoholu w organizmie, pracodawca może przeprowadzić alkomatem. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia.
Czytaj więcej »

Nasi trenerzy

Specjalista z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Posiada wieloletnią praktykę zawodową zdobytą na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w międzynarodowych firmach outsourcingowych takich jak PayrollCenter, FPA Group, czy Grant Thornton, gdzie zarządzała zespołem podległych pracowników świadczących obsługę kadrowo płacową.

Zobacz więcej »

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na  Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner.

Zobacz więcej »

Nazywam się Ada Sleżanowska, jestem trenerką biznesu i coachem. Ostatnich kilkanaście lat życia zawodowego byłam związana z międzynarodowymi  korporacjami, głównie w finansach przy obsłudze klienta i polubownej windykacji, gdzie pomagałam zawodowym windykatorom skutecznie komunikować się z klientami i doprowadzać do polubownego rozwiązania sporu.

Obecnie uczę przedsiębiorców, jak samodzielnie i bez nadmiernego stresu odzyskiwać firmowe należności, nie psując przy tym relacji z klientem. Uczę rozmawiać o pieniądzach - pomagam odczarować rozmowy o nich tak, żeby odbywały się bez manipulacji i zbędnego stresu. Jako trenerka mam za sobą łącznie kilka tysięcy godzin szkoleniowych i coachingowych.

Zobacz więcej »

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor i współautor wielu artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy,  w tym dotyczących m.in.: zatrudnienia w oświacie, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury.

Zobacz więcej »